Presentation: Framtidens kommun Livsoas 2039

Vi har nu haft tre samrådsmöten om förslaget till den nya översiktsplanen – Framtidens kommun Livsoas 2039. Vid varje möte hölls en kort presentation vid flera tillfällen. Om du vill ta del av presentationen finns den här!

Översiktsplan samrådsförslag – presentation