Samrådshandlingar

Här nedan kan du finna de aktuella samrådshandlingarna.  Framtidens kommun – Livsoas 2039 är uppdelad i tre delar. Del 1, Framtidens kommun – Livsoas 2039, innehåller identitetsbärarna och planförslaget. Del 2, Vår kommun idag, innehåller bakgrund och del 3 är en miljökonsekvensbeskrivning.

 

Framtidens kommun – Livsoas 2039 – Del 1 Samråd Godkänd i KS 20190529

Vår kommun idag – Del 2 Samråd Godkänd i KS 20190529

Miljökonsekvensbeskrivning – Del 3 Samråd Godkänd i KS 20190529

 

 

 

 

Hoppa till navigering