Ozzano dell’Emilia

Ozzano dell´Emilia är beläget knappt en mil sydost om Bologna i norra Italien, utefter väg 9 mot Rimini. Kommunen har liksom Staffanstorp ett attraktivt läge nära en större stad och har de senaste åren ökat i invånarantal, från 10 470 (mars 2001) till 11 194 (december 2004).

Italien har en helt annan administrativ struktur än Sverige, vilket innebär att kommunen inte har samma uppgifter i Italien som i Sverige. Det som i Sverige sköts av kommunen, sköts i Italien ofta av den privata marknaden, regionen eller staten. Tydligt blir det när man ser på antalet anställda. I Staffanstorps ligger det på runt 1200 personer. I Ozzano är den siffran knappt 100 och då ingår en lokal polis om 7 personer.

En annan skillnad gentemot Staffanstorp är att Ozzano har en hel del industrier och arbetsplatser som gör att de har en ganska stor inpendling från närliggande kommuner.

Utgrävning vid Claterna. Foto: Desyman via Wikipedia

Det som förenar oss, och som också är anledningen till att Staffanstorp och Ozzano bestämde sig för att ingå vänortsavtal under 2003, är dels det vi nämnt ovan: närheten till en större stad och ett ökande invånarantal, men framförallt har vi båda en stor och intressant arkeologiskt område. I Ozzano heter området Claterna, i Staffanstorp heter det Uppåkra . Mycket av samarbetet är därför inriktat på kultur och historia.

 

Hoppa till navigering