Att söka och värdera information i förskolan med Maria Heimer

Idag har vi arbetat med källkritik och informationssökning under mötet med IKT-inspiratörerna i förskolan.

Självskattningen i LIKA våren 2015 visade att alla våra förskolor anser att de behövde förbättra punkten ”Inom alla områden där det är aktuellt, arbetar pedagogerna kontinuerligt med källkritik och informationssökning med barnen.” Vi bjöd därför in en expert på området – utvecklingspedagog Maria Heimer, för att hon skulle hålla i inspiration och utbildning, som sedan IKT-inspiratörerna ska arbeta vidare med på de egna förskolorna med kollegorna.

 

Maria utgick från högläsningen i dagens arbete.

Vi diskuterade fakta i Småungar och medier från Statens Medieråd. T ex hur stor andel av barnen som använder internet varje dag, hur många som använder surfplatta dagligen och vilka sajter som används.

 

Maria poängterade att föräldrar talar alldeles för lite kring internetanvändande med sina barn, och vikten av att förskolans personal gör det. Maria rekommenderade boken It´s a Book som tyvärr inte finns att köpa på svenska längre. Se filmtrailer till boken här. Frågor att ställa till barnen utifrån boken är t.ex.”Vad brukar du göra på datorn/surfplattan? Vad är en bok? Brukar du lyssna på böcker? Har du någon favoritbok?”

Maria bad oss fundera över:

  • Vad kan man använda en dator till? (Vad svarar barnen, tror ni?)
  • Vad är en bok? (Vad svarar du som vuxen?)

 

Under diskussionen efteråt tipsade Johanna Dahl på Åkervindans förskola om att filma boken och projicera på duk/interaktiv tavla medan man läser högt för barnen.

superundersokarnaMaria rekommenderade Skolverkets material Superundersökarna, skriven
av Åsa Kronkvist. Det finns även en lärarhandledning till. Vi använde oss av frågan ”Hur många ben har en spindel?”. Vikten av att ställa frågor till flera personer, och fortsätta ta reda på information från flera olika källor: kompisar, föräldrar, böcker, internet… Maria visade Min första småkrypsapp.

För att kunna arbeta med informationssökning och källkritik poängterade Maria vikten av att arbeta med sinnena. Ett boktips kring sinnen: Kanel och Kanin och alla känslorna. Hörsel: Klicka ljud med Radioapan. Vill man kritiskt granska bilder finns Memmo och Mysen söker efter färger. Till den passar det bra att använda ficklampa. Om man vill arbeta med känsel rekommenderas ”i Bobbos väska”.

Maria lyfte frågan kring hur man tar reda på vad som är sant och inte. Hon rekommenderade Sov gott. ”Tror du att det som står i boken är sant? Vad gör du för att ta reda på om det är sant?”

Maria tog upp vilka olika källor man kan använda, och vilken nivå av trovärdighet de har. Hon avslutade med att läsa ur ”faktaboken” Så funkar det (väl inte?). En bra utgångspunkt när man ska diskutera om allt i böcker är sant.

Una Johansson på Önsvala förskola berättade om Ulla-Karin Lundgren-Öhman, som har flera bra tips.

Om du har Google-konto i Staffanstorps kommun kan du ta del av Marias keynotepresentation här.