Reflektioner kring lärande och grit

Begreppet ”grit” tycks vara på väg att revolutionera vår syn på inlärning. Det kan ungefär översättas med ”djävlar anamma”, ”gry” eller ”driv” och det handlar om att hålla fast vid ett långsiktigt mål och inte ge upp vid motgångar. Kan jag som lärare påverka?

Läs mer