Nordplus ger nya perspektiv på undervisningen

På Stanstorpsskolan har vi påbörjat ett projekt för få autentiska mottagare till elevernas arbete, samt ge elever och pedagoger upplevelser och nya perspektiv. Vi hoppas få stipendier för att elever och lärare ska få möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska ländernas kultur, levnadssätt, normer, språk och natur, med mera.

Läs mer