Struktur, eller hur?

Hur kan vi få eleverna att utveckla sitt skrivande av faktatexter? Vår roll som lärare är att ge eleverna väglett stöd i sitt skrivande och därför har vi under vårterminen arbetat enligt Adrienne Gears modell i våra treor.

Läs mer