Från Spöket Spökis till Sally Smart

Cecilia Jensen, förstelärare på Hjärups skola, beskriver sitt tematiska och språkutvecklande arbetssätt med lågstadieelever. Hon försöker plocka in det mystiska i undervisningen, bl a genom dramatisering och skapande av figurer. Något man kanske borde utveckla även med äldre elever?

Läs mer