Tala som TED – I have a dream

“Den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad”. (Martin Luther King)

Jag tycker att en av de viktigaste rollerna jag har som lärare är att ge mina elever modet att våga tala och stå upp för sina åsikter. I klassrummet ska vi ha högt i tak, vi ska skratta med varandra, inte åt varandra. Vi ska tillåtas göra misstag och lära oss av våra egna misstag, men också av varandras. Ingen kan allt och nog kan både du och jag dra oss till minnes hur något som var svårt i början blivit självklart med tiden.

FAIL = First Attempt In Learning, som du vet.

För något år sedan hade jag förmånen att få lyssna på Lotta Bohlin, lärare på Årstaskolan i Stockholm. Lotta talade engagerat om projektet “Tala som TED”, där skolans femteklassare får arbeta med att skriva och hålla personliga tal. En synnerligen inspirerande föreläsning som gav mersmak. Detta ville jag också göra! Tankarna behövde dock slipas något och anpassas till mina ämnen och mina elevers åldersgrupp. Med inspiration från lärare som Sara Bruun tog projektet “I have a dream” fart. Tankar växte fram som nu kommit att omfatta hela vårterminen i 9:ans engelska.

 

Att vi skulle “duscha i tal”, lyssna på många olika tal för att förbereda oss, stod klart från början. På TEDs egen sida finns det gott om uppslag, men vi lyssnade även på tal från femmorna på Årstaskolan och naturligtvis på Martin Luther Kings berömda “I have a dream”-tal. Att döpa projektet efter ett så omtalat tal kräver förstås att man går igenom historien bakom. Under vårens första veckor jobbade vi intensivt med The Civil rights movement i USA. Vi lyssnade på Gloria Ray Karlmarks sommarprat om The Little Rock 9, vi läste om Uncle Tom, Rosa Parks, Vivian Malone, Malcolm X, The Greensboro sit-in. Vi pratade om rasism, förtryck, civilkurage och om att göra skillnad. Vi tittade på filmerna “The Help” och på “Freedom writers”.

Sedan tog elevernas eget talskrivande vid. Vi startade med en genomgång av indelningen av argument i logos, ethos, pathos (förnuft, moral, känsla). För att lära in retoriska figurer använde vi oss av ett knep som vi kallar A FOREST:

Med hjälp av Årstaskolans lärarhandledning för projektet Tala som Ted satte arbetet sedan igång. Temat för allas tal var detsamma: I have a dream.

Drömmar kan vara olika och för att väcka tankar gick vi igenom en tankekarta på Mindomo. Med utgångspunkt från denna fick eleverna göra sina egna tankekartor.

Vi går nu in i en skrivprocess som går ut på att man skriver ett utkast, läser upp för en klasskamrat och får feedback, skriver vidare, läser upp på nytt osv. Vi är ännu mitt i detta arbete och inga tal är ännu färdigskrivna. När vi är klara ska vi träna, träna, träna för att få in ett bra flyt och för att lära oss att låta riktigt övertygande.

Även jag har drömmar. Min dröm för det här arbetet är att alla ska våga läsa upp sina texter live, men jag är medveten om att detta tar emot för vissa. Rädslan för att ställa sig upp och tala är stor hos många och än värre blir det när man måste tala engelska. I kursplanen i engelska betonas att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Min upplevelse efter 21 år i grundskolan är snarast att modet att göra sin röst hörd kan avta med åren i skolan. Många av 6:orna, som gärna ställde sig upp mitt i klassrummet och sa vad de tyckte, förvandlas till blyga 9:or, alltför oroliga för omvärldens reaktion. Genom att börja träna redan i tidig ålder och sedan inte sluta när eleverna kommer upp i de högre klasserna, kanske vi kan göra det till något roligt och naturligt att ge uttryck för sina åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner, vilket också betonas i kursplanen i engelska. Låt oss i skolan ge eleverna både språket och modet att att uttrycka sig. “Inget är så otroligt att väl valda ord inte kan göra det acceptabelt”, sa Cicero, den romerske retorn.

 

Inte bara att lära sig tala är viktigt, utan även att lära sig lyssna. Den som är tränad i retorik kan höra vad makthavarna verkligen säger, medan den som inte är det lättare låter sig ledas. Barbro Fällman, språklärare och grundare av företaget Retorikcentrum menar att alla kan lära sig att tala så att andra lyssnar (Skolvärlden, April 2011). Hon tycker att det är allas rätt att få lära sig att tala så att andra lyssnar och förstår vad man menar. Retorik är en demokratisk rättighet. Fällman anser därför att retoriken åter borde bli ett ämne i den svenska skolan. Det är normalt att man blir nervös inför en presentation, och man behöver få veta att man inte är ensam om detta. Men har man rätt verktyg – tydliga verktyg – så kan det bli bra ändå.

Mina elevers tal kanske aldrig når TED. Men för var och en av dem hoppas jag att detta projekt får dem att växa. Det blir ett tidsdokument av dem som 16-åringar, av deras tankar, känslor och åsikter. Och det blir något de kan relatera till i andra stunder som kräver mod. Jag vågade en gång, jag kan våga igen. Min röst är värdefull.

Anna Sjövall, förstelärare på Hjärupslundsskolan

 

 

 

Visste du att…

…TED står för ”Technology, Entertainment and Design” och handlar om att hålla föredrag om allt möjligt mellan himmel och jord på ett slagkraftigt sätt. Devisen är “ideas worth spreading” och en av grenarna på TED-trädet är TED-ed, där man som lärare kan hitta många inspirerande lektioner (“lessons worth sharing”).

Retorik har funnits som skolämne i Sverige, men det försvann 1842 i samband med Folkskolereformen. Retoriken ansågs vara för de som hade makten. Övriga fick nöja sig med att lära sig att läsa, skriva och räkna.

Vill du veta mer? Här finns några intressanta länkar:

Julian Treasure – How to speak so that people want to listen

Retorik – Rätt att tala, vett att lyssna

Helt blackout

Lärarhandledning – Våga tala, vilja lyssna