Stärkt digital kompetens – för alla

Senast den 1 juli 2018 ska arbetet med att ge eleverna ökad digital kompetens vara på plats! Alla som arbetar i och med skolan behöver hjälpas åt: politiker, förvaltning, skolledare, lärare och skolbibliotekarier. Vi har sammanställt regeringens ändringar i styrdokumenten och Skolverkets insatser kring kompetensutveckling, för att försöka ge en bra bild av vad som behöver göras.

Läs mer