Nyhetsbruset i skolan

Hur kan man använda mediernas nyhetsbrus till att vidga elevernas omvärldsförståelse i en demokratiseringsprocess? Och hur når jag eleverna när mycket av deras uppmärksamhet i högstadieåldern upptas av selfies, kompisar och utseende?

Läs mer

Quizlet – ett verktyg för effektivt lärande

Förmågan att lära är en mycket viktig kompetens i dagens samhälle och att dela upp sitt övande vid flera tillfällen med jämna mellanrum är en av de bästa strategierna. Quizlet är ett utmärkt verktyg för denna träning.

Läs mer