Quizlet – ett verktyg för effektivt lärande

Är Quizlet ett verktyg som ger eleverna en effektiv strategi till att lära? På Skolverkets hemsida läser jag artikeln Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan, som handlar om en rapport som har skrivits av professor Bryony Hoskins och docent Ulf Fredriksson. De menar att förmågan att lära är den viktigaste kompetensen i dagens samhälle. Vi behöver lära eleverna effektiva sätt att lära sig och att sätten att lära sig bör passar olika åldersgrupper.

Författarna har kommit fram till två lärstrategier som är bättre än andra. Den ena är att öva på prov för att själva kunna testa sina kunskaper och inte bli bedömda av läraren. Den andra strategien är dela upp sitt övande på stoffet vid flera tillfällen med jämna mellanrum för att kunna ta åt sig kunskaperna bättre, dvs inte sträcköva. Beroende på elevernas mognad så kan eleverna använda sig av strategierna själva eller behöva mer stöttning i att hantera dessa.

När jag läste rapporten kom jag att tänka på hur bra Quizlet är eftersom eleverna kan lära sig nya ord och begrepp i skolan eller hemma med jämna mellanrum. De har även möjlighet att testa sig själv på hur mycket de kan. För flera av eleverna är det lättare att lära sig nya ord eller begrepp när de får höra orden uttalas och ha en bild till för att relatera till ordet. När eleverna sen får chansen att spela och tävla så har jag märkt att jag det är lättare att få eleverna öva på orden eftersom de gärna vill vinna när de tävlar eller se vem som har fått flest poäng i något av spelen.

På Quizlet kan jag, andra lärare eller eleverna själva skapa olika sets som andra lärare eller elever kan söka på och använda själva. Du kan använda gratiskontot och då får du möjlighet att skapa dina sets med både text, ljud och med ett begränsat antal bilder. Om du uppdaterar ditt konto genom att betala 35 dollar per år så får du möjlighet att skapa egna klasser och lägga in dina sets i klassens pärm. När man då lägger in sina sets i klassen ser eleverna dessa automatiskt och kan börja öva eller spela. Du kan lägga in din egen röst och lägga in egna bilder. Man har även möjlighet att se vad eleverna har övat på och hur det har gått för dem. 

Nu fungerar Quizlet inte bara på datorer utan även på lärplattor och mobiler. Det finns en gratisapp som eleverna kan ladda ned och denna är lättanvänd så elever i de yngre årskurserna också kan använda den.

Foto: Joakim Lindekrans

När eleverna ska öva på glosorna eller begrepp i andra ämnen så finns det några olika alternativ att välja på som Flashcards, Spell, Learn och Test. När de har övat en del så kan de spela spel med glosorna, Gravity och Match.

Mina elever gillar bäst när vi spelar Quizlet.live. Det är en tävling i smågrupper där grupperna samarbetar för att vinna. Med sajtens hjälp lottas lagen. De sätter sig tillsammans i grupperna och när tävlingen kommer igång så får de lika många staplar på sin dator som det är medlemmar i laget, men de kan bara klicka på sin stapel när ordet kommer upp. Här kan de hjälpa varandra genom att berätta vilket ord som är det rätta. Det laget som kommer till tolv poäng först vinner. Efter tävlingen finns det även möjlighet att gå igenom orden med klassen. Hur det går för respektive lag kan bara ses på lärarens dator och jag brukar ha den uppkopplad till smartboarden så att alla kan se.

Jag vill berätta lite om de olika alternativen eleverna har för att öva på. Dessa är flashcards där eleven kan se orden och höra dem uttalas.

I Learn får du se ordet och höra det därefter ska du själv skriva översättningen på ordet. Svarar du fel så kommer det rätta ordet fram både skrivet och talat.

När du använder Spell så får du både se det svenska ordet och höra ordet uttalas på engelska. Svarar du fel här så visas felet du gjorde när du stavade till ordet och sen bokstaveras det rätta stavningen. Du får därefter skriva det rätt. När du skrivit sju ord så kommer du till en checkpoint och du får se vad du har lärt dig.

Det finns även möjlighet att få göra ett Test och då kan du få ett vanligt test som att orden står på svenska och du skriver det engelska ordet, men du kan även göra det lite lättare genom att matcha orden, använda flervalsalternativ och/eller sant eller falskt. När du är klar får du se hur stor del rätt du hade och vilka ord som du svarade fel på samt det rätta ordet.

Jag har framför allt använt Quizlet i min undervisning i engelska, men börjat använda den i mina andra ämnen också där eleverna behöver öva på olika begrepp. Min klass jobbar med Norden nu och då har jag lagt in frågor och svar på Quizlet och efter arbetet med området så får vi utvärdera det tillsammans.

Kanske kan du komma på fler användningsområden för detta fantastiska verktyg?

Joakim Lindekrans, förstelärare på Hjärups skola

Läs och se mer:

Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan, Skolverket

Se gärna Sara Bruuns instruktionsvideo om hur hon använder Quizlet.