Leda och lära i tekniktäta klassrum

Samtliga lärare på Uppåkraskolan använder en av Skolverkets moduler för att utveckla sin digitala kompetens. Utbudet av digitala verktyg inte lätt att överblicka, men med hjälp av modulens innehåll och dess uppgifter är förhoppningen att man kan arbeta mer strukturerat med sin utveckling.

Läs mer

Måltidspedagogik skapar medvetna barn

Mat ska upplevas med alla sinnen. Det tycker i alla fall pedagogerna på Önsvala förskola. De arbetar med måltidspedagogik enligt Saperemetoden. Mat inte bara ska smakas utan även tittas på, kännas på, luktas på och lyssnas på.

Läs mer