Utvecklande, konkret arbete med Next Generation Science Standards

Nästa generation behöver mycket kunskap om hur saker och ting är uppbyggda. Hur gör vi på vår skola för att konkretisera, visualisera och visa eleverna så att de verkligen förstår och utvecklar sin kunskap för scienceämnena?

Läs mer