Väck fantasin med iPad och projektor

Drömmarnas skog

Jag har besökt Språkfestivalen i Malmö, vilken riktar sig mot förskolebarn. Jag fick se språk ur många olika aspekter. Bokbussen var där, cirkusskola, djembetrummor, mellanstadieelever som spelade teater och interaktiv dansande saga som sedan mynnade ut i eget skapande av skulpturer och teckningar. Språk är verkligen ett brett begrepp.

Som ikt-pedagog så blev jag dock mest intresserad av avdelningen Drömmarnas skog. Där hade några av Malmö förskoleförvaltnings pedagogiska utvecklare skapat en interaktiv miljö med hjälp av naturmaterial och projektioner.

Fågelbild

I en lekstuga hade de fågeltema. På väggen projicerades ett filmklipp med ett välbesökt fågelbord. Där låg också fågelböcker och sagor med fåglar som huvudkaraktärer. Barnen gick in och började oftast med att titta lite på filmen, för att sedan börja bläddra i böckerna. De vuxna höll sig utanför, men man kunde höra hur barnen resonerade om vad de såg i böckerna och på filmen.

Utanför lekstugan kunde de skapa stop motion-animationer med naturmaterial och små plastdjur. Nu tillät vädret att göra detta utomhus och direkt på gräset, men det hade gått bra att ta in lite naturmaterial och göra samma sak inomhus.

 

Plötsligt hörde jag ett rop bakom mig. Någon kallade på uppmärksamhet och när jag vände mig så stod där bara en stor sten. På stenen låg en högtalare som gav stenen ord. Högtalaren var kopplad via bluetooth till en iPad med inspelat tal. Stenen bad om att bli målad med gatukritor för att bli fin till helgen och barnen var inte sena att hjälpa till. Ett enkelt men effektivt sätt att väcka nyfikenhet och intresse!

Inne i ett hus hade de byggt upp miljöer med hjälp av naturmaterial (trädgrenar, mossa, flis mm), spännpapp, odlingsväv och projektioner. Tre projektorer riktade åt olika håll med bilder och filmklipp gav en skogsmiljö som var mycket fantasieggande. Torra träd och stående vita papprör gav skuggbilder på väggarna och blev själva projicerade av bilderna. Detta gjorde att det inte kändes så platt och att hela rummet blev en del av projiceringarna. På en av väggarna och på golvet kunde barnen bidra genom att rita t ex träd och djurspår på spännpapp. Ett barn hittade ett hjorthorn och blev genom sin skugga på väggen en del av miljön.

Under lite flis hade de halvt dolt en iPad med appen Tripp, trapp träd från UR. I den appen kan man rita geometriska figurer som genast förvandlas till olika insekter. Det var underbart att se de små barnen skapa larver, skalbaggar, myror och fjärilar med sina bara fingrar.

Drömmarnas skog

I ett mindre rum kunde man med hjälp av pinnar bygga banor som man sedan skulle programmera en Blue-bot att ta sig igenom. Ett bra sätt att få in programmering i naturtemat.

De hade också skapat ett sagorum. Golvet var täckt av odlingsväv med ledljusslingor i och på väggen projicerades ett filmklipp med en norrskensbelyst natthimmel. Även här fanns ett litet torkat träd stående, vilket gav skuggor i projiceringen. I ett hörn satt en pedagog som läste en berättelse som utspelade sig i just den miljön de befann sig. På så sätt kan man förstärka en berättelse genom att skapa olika miljöer att befinna sig i.

De besökande barnen var oftast först nyfikna och inkännande, för att sedan utforska och skapa i de olika miljöerna. Jag tar verkligen med mig hur man med ganska små medel kan skapa väldigt inspirerande miljöer där barnen kan bidra. Små projektorer som är enkla att placera är inte så dyra att köpa in och filmklipp kan man hitta på tjänster som Youtube och Vimeo. På samma sätt kan man skapa ljudmiljöer med hjälp av små högtalare som går att köpa för under 200 kr.

Jag tar också med mig att ikt inte handlar om att hitta appar som är pedagogiska, utan om att använda appar på ett pedagogiskt sätt. Det är helt och hållet pedagogens professionalitet och fantasi som styr vad som är en bra app!