Satsning för ökad kvalitet i idrottsundervisningen

På Stanstorpsskolan har man ökat kvaliteten på undervisningen genom att ha två idrottslärare på en lektion per klass och vecka. Eleverna har fått mer lärartid, samt större möjlighet för feedback och formativt arbete.

Läs mer

Arbetsro och arbetsenergi – Del 3

Mette Borge Rundqwist beskriver, i sista inlägget av tre, sitt arbete med kooperativt lärande med beskrivningar av övningar och konkreta exempel i olika ämnen.

Läs mer

Arbetsro och arbetsenergi – Del 2

Mette Borge Rundqwist berättar vidare om hur de bygger förtroende i arbetsgrupperna och lärparen när de arbetar med kooperativt lärande.

Läs mer