Satsning för ökad kvalitet i idrottsundervisningen

För ett par år sedan inledde Stanstorpsskolan en idrottssatsning för att höja kvaliteten på idrottsundervisningen, öka måluppfyllelsen samt att öka våra elever rörelse. Från att ha haft en idrottstjänst delad på två lärare, som utöver idrotten även var resurser i olika klasser, så gick vi över till att ha två idrottslärare på full tid inom idrottsämnet. Utöver utökad lärartid ökade vi dessutom den totala lektionstiden för eleverna.

I samband med detta startade även vår Hjärngympa.

Vi har ökat kvaliteten på undervisningen genom att vi är två idrottslärare på en lektion per klass och vecka. Detta har gjort att eleverna har fått mer lärartid per elev under idrotten. Det gör det lättare att ge eleverna feedback innan, under och efter lektioner, vilket bl a leder till att vi tydliggör elevens utveckling och kan arbeta formativt.

Ett exempel är när vi jobbar med kunskapskravet ”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar rörelser till aktiviteten”. En av aktiviteterna vi genomför för att träna detta krav är olika typer av hinderbanor. Tack vare att vi är två så underlättar detta vår formativa bedömning genom att vi kan koncentrera oss på vissa specifika förmågor. En av oss kan t ex undervisa och bedöma grundformerna åla och klättra, medan den andra kan titta på hoppa och springa.

Om gruppen kräver det kan vi dessutom dela upp oss så att en jobbar med gruppens arbetsmiljö och den andre tittar på specifika förmågor.

Vi har även märkt en skillnad vid fram- och undanplockning av redskap. En kan hjälpa eleverna medan den andra kan ha en större överblick av salen så att skaderisken minskar.

På grund av ämnets karaktär, där man sällan får färdiga produkter som kan bedömas i efterhand, så underlättar det med fyra ögon som ser elevernas förmågor. Vi kan därmed även i efterhand diskutera elevernas förmågor på ett lättare sätt när två personer har varit med om aktiviteten, än om en skulle återgett händelsen för den andre. Tillsammans gör vi sedan en bedömning av elevernas förmågor och utvecklingsområden. Diskussionerna som uppstår upplever vi som väldigt utvecklande för oss som pedagoger samtidigt som det ger eleverna en mer rättssäker bedömning.

 

Inom en del område i idrottsämnet så kan det trots att vi är två pedagoger på lektionerna vara svårt att hinna med att se och bedöma elevernas kunskaper under själva momentet. Ett sådant område är musik och rörelse. För att varje elev ska få en rättvis bedömning och feedback inom ett sådant område så brukar vi filma de här lektionerna. Efter lektionen sätter vi oss tillsammans och ser varje elev för att sedan ge en bedömning och feedback.

En annan fördel är att skolan slipper skaffa vikarier till idrotten. Är en av oss borta täcker den andre upp och därmed bibehålls kvaliteten under varje lektion. Då vi även planerar undervisningen tillsammans är det lätt för den ena att ta vid där den andre slutat.

Är du intresserad av vårt sätt att arbeta är du hjärtligt välkommen att besöka våra lektioner och tillsammans med en eller båda av oss reflektera efter besöket.

Jonas Fastrup och Johan Strandqvist, förstelärare på Stanstorpsskolan

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available