Att starta upp projekt med eTwinning

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter kring eTwinning, en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa. eTwinning erbjuder en plattform för skolpersonal i Europa, där vi kan kommunicera, samarbeta, utveckla projekt, dela vår skolvardag och vara med om en skolgemenskap. Det ger också möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Hundratusentals lärare från 37 länder har gått med i programmet som startade år 2005.

Presentation

Under höstterminen 2017 deltog vi vid två föreläsningar. Mötena hölls av Mia Sandvik, eTwinningambassadör. På första träffen visades eTwinningplattformen. Plattformen är en plats där du kan söka och skapa projekt med andra länder i Europa men även i Sverige. Vår upplevelse av plattformen är att det finns mycket att utforska innan man känner sig riktigt trygg med att komma igång vilket var och fortfarande är en utmaning för oss. Det är samtidigt spännande att se vilka möjligheter det finns.

Projektidé

Efter föreläsningarna hade vi många tankar på olika projekt. Vi bollade olika idéer fram och tillbaka. Vi var överens om att vi ville börja med ett litet projekt, gärna med en svensktalande klass. Fritidspedagogerna, som vi samarbetar med, hade under höstterminen arbetat mycket med analog och digital programmering. När vi tänkte på hur intresserade, engagerade och duktiga eleverna var i detta arbete så bestämde vi oss för att programmering skulle vara grunden i vårt projekt. Vi formade följande projektidé:

Vi vill att våra elever ska träna sig i analog programmering. De ska träna sig på att skriva instruktioner som andra elever ska utföra och filma. När mottagande skola genomfört våra instruktioner önskar vi att de skriver instruktioner tillbaka till oss som vi ska utföra och filma. Målet är att våra elever ska kunna skriva tydliga instruktioner. Genom att låta någon annan, som inte har någon relation till våra elever, få ta del av deras beskrivningar ger det eleverna en naturlig återkoppling på sitt arbete.

 

Genom projektet kommer våra elever att få möjlighet att träna på flera kunskapskrav bl a i svenska:

  • Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  • Jag kan förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Eleverna tränar också på läroplanens övergripande mål och riktlinjer.

Nuläget och framtiden

Vi lade upp vår projektidé på ”eTwinning live-Partnerforum” under ”eTwinning projekt 4-11 år”. Här kan man även söka redan befintliga projekt istället för att skapa egna. Ett par dagar efter att vi lagt upp vårt projekt blev vi kontaktade av två pedagoger från en skola på Åland. Tyvärr har vi ännu inte kommit igång med arbetet då en av pedagogerna inte fått sin registrering godkänd. Vi väntar fortfarande på svar från dem och hoppas att vi snart kan köra igång med vårt första eTwinningsamarbete.

Helena Lantz Johansson och Anna Nordén, förstelärare på Stanstorpsskolan

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available