Projekt för ökad nyfikenhet och lust att musicera

Barn på Önsvala förskola deltar i ett musikprojekt i samarbete med Staffanstorps Musikskola. Syftet med projektet är att väcka nyfikenhet och lust till eget musicerande och att ge förskolepersonal möjlighet till fortbildning både i rytmik och barns röster för att själva kunna fortsätta med musik på en mer medveten nivå.

Läs mer