Projekt för ökad nyfikenhet och lust att musicera

Under vårterminen 2018 har Önsvala förskolas barn födda -12 fått möjlighet att delta i ett musikprojekt i samarbete med Staffanstorps Musikskola.

Projektet var möjligt tack vare att Staffanstorps Musikskola tilldelats pengar från Kulturrådet. Syftet med projektet har varit:

  • att i tidig ålder väcka nyfikenhet och lust till eget musicerande för en grupp barn som Musikskolan inte så ofta når
  • att ge förskolepersonal möjlighet till fortbildning både i rytmik och barns röster för att själva kunna fortsätta med musik på en mer medveten nivå

 

Två pedagoger från Musikskolan, Annika Stensson och Jelena Komad har vid nio tillfällen varit ute på Önsvala förskola och träffat totalt 23 barn och tre pedagoger i två grupper. Under dessa tillfällen har vi arbetat med rytmik, sång, lekar och instrument. Barnen har introducerats i grunderna i blockflöjt.

 

Annika och Jelena har också arbetat med ett material som heter Music Mind Games (MMG)Detta material låter barnen upptäcka grunderna i musikteori på ett lekfullt sätt och samtidigt träna minnet.

Vi har lärt oss musikalfabetet (A B C D E F G) framlänges och baklänges genom sång och lekar.

 

Vi har använt ”Blue Jello Cards” som låter barnen arbeta med rytmer. Korten kombinerar ord och rytmer och låter barnen på ett lekfullt sätt bli bekanta med noterna. Hel- och halvnot, fjärdedels- och åttondelsnot får spännande namn som Blue, Jello, Pineapple osv.

 

I anslutning till dessa lektioner har tre pedagoger fått möjlighet att lära sig spela instrument. En har fått lära sig grunderna i brukspiano och två pedagoger har fått lära sig grunderna i blockflöjt. Detta kommer vi att fortsätta med under resten av terminen också.

Una Johansson, förskollärare på Önsvala förskola