Flerstämmig undervisning i förskolan

Den 25-26 april träffades ca 300 entusiastiska förskollärare i Stockholm för att gemensamt starta upp programmet Fundif, Flerstämmig undervisning i förskola.

Programmet drivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Under tre och ett halvt år kommer förskollärare, förskolechefer och ansvariga på förvaltningsnivå att arbeta tillsammans med forskare för att utveckla förutsättningarna för de yngre barnens kunskapsutveckling.

Som det första steget i utbildningssystemet är förskolan en av samhällets viktigaste institutioner. Svensk förskola har ett mycket gott rykte internationellt men samtidigt vet vi att det finns skillnader i hur förskolor tar sig an uppgiften att stimulera barns lärande. Det finns också osäkerhet kring hur undervisning kan bedrivas så att den anpassas till de yngre barnens förutsättningar och behov. I det här FoU-programmet får förskollärare möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt utvecklingsarbete i samverkan med forskning.

Att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är självklart men inte alltid helt lätt att realisera. Det kan vara svårt att orientera sig i det utbildningsvetenskapliga landskapet och tillgången till forskningsresultat som är relevanta för förskolans praktik är begränsad. FoU-programmet syftar därför både till att synliggöra befintlig forskning och ta fram ny kunskap genom praktiknära forskningsinsatser som involverar de medverkande och utgår från deras frågor, utmaningar och behov.

– Det här är en viktig satsning som ska ge vår personal nödvändiga redskap för att utveckla undervisningen i förskolan för barnens skull, säger Ann-Marie Mattsson, chef för förskoleverksamheten i Eslövs kommun och ordförande i FoU-programmets styrgrupp.

FoU-programmet är det tredje som Ifous leder med fokus på förskolan.

”Det finns ett oerhört sug hos förskolans personal att få vara med och öka den forskningsbaserade kunskapen och det är så roligt att se ett sådant engagemang hos alla medverkande”, säger Henrik Hamilton som är den som leder programmet.

Även forskarna är entusiastiska.

”Detta är ett välkommet bidrag till forskningen på det här området. Och vi som forskare kommer att få mycket värdefull empiri att i samverkan arbeta vidare med”, säger Ann-Christin Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet, som tillsammans med sina kollegor kommer att ansvara för programmets forskningsinsats.

 

De medverkande skolhuvudmännen är Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning, Eslövs kommun, Jönköpings kommun, Katrineholms kommun, Skurups kommun, Staffanstorps kommun, Vallentuna kommun och Örebro kommun. FoU-programmet finansieras helt av de deltagande skolhuvudmännen och av Malmö universitet.

På tåget hem till Staffanstorp, sprängfyllda av idéer och intryck, fick pedagogerna från Staffanstorp fundera över några frågor. Här är några av förskollärarnas tankar.

Vad ska du förmedla från seminariet till dina kollegor när du kommer hem?

”Det här är inget som ska vara färdigt imorgon utan det här är en lång process där alla ska ges utrymme för sina tankar och funderingar.”

”Att det handlar om att våga prova.”

”Att vi gör detta tillsammans och tillsammans växer vi! Att vi möts av förväntningar, förvirring, förtvivlan men kommer nå fantastiska resultat.”

”Detta kommer att bli roligt och spännande! Vi kommer få testa på olika undervisningsmetoder. Vi måste hitta en struktur som fungerar.”

”Att det är väldigt bra med korta workshops. Det är diskussionerna som är utvecklande.”

Att vi nu startar upp ett spännande och utvecklande forskningsprojekt som vi alla deltar i för att utveckla förskolans verksamhet.”