Tabata – För bättre kroppskontroll och inlärning

En gång om dagen har vi på Kyrkheddinge förskola tabata tillsammans med barnen. Tabata är en högintensiv intervallträning där vi får upp pulsen. Passet som vi valt att köra tillsammans består av 8 stycken övningar som vi gör i 20 sekunder vardera. Mellan varje övning vilar vi i 10 sekunder.

I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande (Lpfö 98).

När vi reflekterade över våra rörelsepass som vi haft året 16/17 så kände vi att det dels var för sällan och att vi inte riktigt fick till passen på ett bra sätt. Barnen kom oftast inte ihåg vad vi gjort under tidigare pass eftersom vi var många olika som höll i passen så det blev spretigt för barnen. När vi sökte efter inspiration så fastnade vi för tabata, intervallträning för barn. Det är pass som du kan göra utan material, du klarar dig med lokalen du redan befinner dig i och du kan göra rörelserna både inomhus och utomhus. Vi ville testa och utvärdera efter halva terminen.

När halva terminen var avklarad satte vi oss ner och pratade om vad vi kunde se för vinster förutom att barnen fick röra sig varje dag. Vi kunde se att:

  • Barnen kände glädje då de gjorde tabatapassen då de kände igen övningarna och behärskade dem.
  • Barnens koncentrationsförmåga ökade, vi kunde ha längre pass som krävde barnens koncentration.
  • Barnen fick en större kroppskontroll och kunde benämna olika kroppsdelar och rörelser.

Vi fick även ett verktyg, genom tabatan, att använda när vi märkte att barnen tappade intresset för det vi höll på med för stunden och kunde därefter återgå till aktiviteten.

Hur gick vi då tillväga? Vi började med att skriva ut 8 olika rörelsekort, t ex springa på stället, hoppa jämfota, åka skidor, sprattelgubbe, bergsklättring, boxning mm. Vi laddade ner olika musikpass som var anpassade till tabata. Passen går ut på att träna i 20 sekunder och sen vila i 10 sekunder för att sen börja med en ny rörelse.

När vi introducerade passen så startade vi med att gå igenom varje rörelse så att barnen fick testa hur den kändes och vilka muskler de skulle använda. Gör man rätt från början så blir det bara enklare och enklare ju längre tiden går. Sen körde vi en omgång av varje rörelse tills vi hade jobbat oss igenom alla 8. Ett helt pass tar ca 5 min. Fördelen med tabata är att du själv kan välja hur långt ditt pass ska vara och hur ofta du vill köra det. Vi valde 8 rörelser som utfördes en gång för att alla våra barn mellan 3-5 år skulle ha en möjlighet att orka hela passet. I början gjorde vi passet i samband med samlingen på morgonen men övergick till att ha det när behov fanns. Det kan vara innan lunch, innan samling eller mitt i en aktivitet.

Många barn idag rör på sig alldeles för lite och därför anser vi att tabatan gör stor nytta. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärning (Regeringen.se). Genom att låta barnen röra sig mera kan vi påverka deras motorik och därmed även deras koncentration och inlärningsförmåga. Vi i Kyrkheddinge vill vara goda förebilder för barnen och visa på att rörelse är något positivt och vill uppmana alla till mer rörelse. Det är viktigt för oss att samtliga pedagoger och barn deltar, tabata ska vara något kul som vi alla gör gemensamt. Kan vi bidra till att rörelse blir förknippat med något positivt hoppas vi att detta finns med barnen även upp i skolan. Att få in roliga och pulshöjande övningar i barnens vardag som t ex hoppa groda till samlingen, åla som en orm, spring två varv runt huset anser vi är välgörande vana. Efter ett svettigt tabatapass är vi redo att ta in ny kunskap.

Sandra Sjöström och Anna Mårtensson, Kyrkheddinge förskola