Studiebesök på Råå förskola

Studiebesök på Råå förskola Foto & Licens: Joakim Thornström

Den 18 juni åkte ett trettiotal förskolechefer och IKT-inspiratörer från Staffanstorp till Råå förskola i Helsingborg för att inspireras av förskolechef Victoria Larsson och IKT-pedagog Simon Melin.

Victoria och Simon inledde med att poängtera att deras arbete med digitalisering inte är ett självändamål, utan istället en naturlig del av barnens livslånga lärande. Förskolan är noga med att ha övergripande gemensamma dokument kring vad de erbjuder och vilka förväntningar som finns, samt ett fåtal överenskommelser. Dessa ligger till grund för allt arbete.

Simon har ca 15% av sin tjänst som IKT-pedagog och de har organiserat det så att han en dag i veckan alltid är ute i verksamheten på de olika avdelningarna, på tre olika förskolor, en förskola per vecka roterande på tre veckor. Hans arbete sker hela tiden i barngrupp. Detta var en ögonöppnare för oss besökare. I de exempel Simon visade från verksamheten såg vi tydligt vilka fördelar upplägget ger. Det sker mycket mer utveckling med detta upplägg än när personal går ifrån verksamheten för workshops. Man lär sig även av varandra på t ex APT och via bytardagar där personal byter arbetsplats/avdelning med varandra. För att stötta personal och barn finns det även specialpedagog och pedagogista i förskoleområdet. Stödpersonerna är bärare av det som sker, för att kunna ta tillvara förändring och förbättring.

Barnens fantasi och vilja till kreativitet och skapande är i fokus och personalen låter barnen vara drivande i projekten. Projekten blir därför väldigt föränderliga. En risk med detta är att projekten dör ut om barnen tappar intresse, men då försöker pedagogerna med sin nyfikenhet inspirera och peppa barnen att fortsätta, ibland till och med styra. Dyker nya idéer upp försöker man förverkliga dem inom projektet. Processen och lärandet går alltid före resultatet.

Simon beskrev arbetet med olika projekt där man naturligt använder olika verktyg och tekniker. Kombinationen av iPad, projektor, Apple TV och skärm/duk var den mest använda. De använder sig även mycket av green screen, något som inspirerade oss mycket. Barnen använder inte ”pedagogiska appar” eller spel, utan istället appar för utforskande, skapande och kreativitet, t ex Green Screen by Do Ink, Puppet Pals (Director´s Pass), Cloud QR, Lightbot, Stop Motion Studio och Google Maps.

Simon berättade bl a om ett väldigt föränderligt projekt där de använde analoga och digitala verktyg blandat utifrån de behov som dykt upp längs med vägen. Alla barn behöver inte göra allt och det finns inga fasta tider för arbetet och inga fasta barngrupper inom respektive avdelning. Ett barn börjar, andra hänger på. Barnen och personalen turas om att ta vidare projektet och man utnyttjar hela dagen. Ovant för oss besökare, men väldigt uppfriskande och tankeväckande förhållningssätt och arbetssätt!

Det var imponerande att se att pedagogerna verkligen låter barnens fantasi, skapande och lekande bidra till sagans utveckling. Barnen är med i alla steg, både i planering, genomförande och efterproduktion. De äldre hjälper de yngre. Resultatet, Sagan om labyrinten, blev en film som barnen ville skicka till tv, vilket de även gjorde.

Victoria poängterade att deras utvecklingsarbete inte har gått på räls och att man just nu ville ta ett omtag, kavla upp ärmarna för att förverkliga orden i dokumenten. Hon menade även att det är viktigt med motstånd och att inte tro att man har svaren på allt. Hon tyckte även att en viktig utgångspunkt är att inte acceptera inställningen ”antingen eller”. Ingen tjänar på att polarisera, oavsett om det handlar om omsorg vs utbildning, analogt vs digitalt.

Förändringsarbetet handlar mycket om organisation och struktur. Detta är extra viktigt på Råå förskola, en arkitektritad och prisbelönt byggnad, som dock inte är så ändamålsenlig. Små utrymmen kräver lösningsfokus och man delar ofta upp barngruppen i mindre grupper, vilket leder till att personal måste våga arbeta ensam i barngrupp. Detta var en utmanande tanke för många av oss.

Utvärderingen bland besökarna visar att det var ett mycket lyckat besök. Vi fick mycket med oss hem att testa, både när det gäller organisation och användningen digitala verktyg. Vi kan verkligen rekommendera ett besök på Råå förskola!

Joachim Thornström, IKT-strateg på Utbildningsförvaltningen