Flerstämmig undervisning i förskolan

Källa Pixabay

Nu har vi kommit halvvägs i vårt 3-åriga kommungemensamma Fundifarbete: undervisning i förskolan. Vi har sett hur arbetet sprider sig så att minsta lilla barn får uppleva lekfull och lärande undervisning! Ett viktigt, spännande och roligt arbete som vidgar vårt sätt att se på utbildning och det lilla barnet.

Vi har skapat undervisningstillfällen utifrån områdena Musik och Rörelse. Vi har filmat vårt arbete, träffats och analyserat i kollegialt lärande, samplanerat och sambedömt.

Nu är det dags för nästa fas då vi poängterar variationsteori i undervisningssituationer: matematik och programmering med perspektiv ”undervisning i förskolan”.

Och det viktigaste av allt! I förskolan är leken basen i allt lärande, undervisningen lekfull och utgår från barns delaktighet och barns perspektiv.

 

Vi skapar en dans tillsammans genom att använda bildstöd!

Detta är också programmering!

 

Prästkragen,
Ängslyckans förskola, Hjärup
Februari 2019