Norden for alle – ett nordiskt samarbete

Alla femte- och sjätteklassare på Mellanvångskolan i Staffanstorp har under en tidig vårvecka tillsammans med klasser från hela Norden inklusive Färöarna och Grönland arbetat tillsammans i projektet Norden for alle.

I projektet arbetar de tillsammans om miljön och klimatet. Under veckan har de inte haft några vanliga lektioner utan har helt och hållet arbetat med projektet. Dock har de haft ett schema för sina uppgifter, till exempel på när de ska ringa till någon klass.

Eleverna ringer till varandra och pratar på Hangout via videosamtal. När jag träffar Alma, Kelvin, Wille, och Svante berättar de att alla var väldigt blyga för varandra från början. När de första tog kontakt med varandra innan jul var det nästan  ingen som ville synas på skärmen eller prata med de andra. Mycket var på grund av språkproblem men det löste de genom att skriva i stället, och den skrivna texten skiljer sig inte lika mycket som det talade språket, och när det kniper använder de Google Translate. Idag är det ingen som inte vill vara med och prata med de andra utan alla är med och arbetar tillsammans. En del av eleverna har även kontakt med varandra efter skoltid och de tror att de även i fortsättningen kommer att hålla kontakt med varandra.

Samtalen har rört sig mycket kring vad man gör för miljön i de olika länderna. Eleverna har haft många samtal kring detta och sett att det skiljer sig en del mellan länderna.  Bland annat är det bara Staffanstorp som inte källsorterar.

I samtalen med Grönland har de fått möjlighet att intervjua lärarstudenter om hur miljön och klimatet är på Grönland. I intervjuerna fick de även reda på varför Grönland heter just Grönland. Det var en norsk viking som kom dit på sommaren och då bara såg gröna berg och därför döpte landet till Grönland, vilket variant som är sann vet de inte, inte ens om någon av dem är det men de har fått en förklaring. I samtalen med just Grönland fick de också lära sig att Norden sträcker sig över flera tidszoner. Något de inte funderat på innan. Det skiljer 4 timmar mellan Sverige och Grönland, det har de fått ta hänsyn till när de pratat med sina grönländska vänner.

År 5 har även arbetat om isbjörnar och då läst danska texter, deras danska vänner har fått läsa svenska texter och göra uppgifter om brunbjörnen.

Förutom att prata miljö så går en del av projektet ut på att lära sig att förstå de andra nordiska språken och skapa kontakter, något som eleverna tror att de kanske har nytta av även i framtiden då de som vuxna kanske kommer att arbeta över riksgränserna. Världen ”krymper” och kontakter är alltid bra att ha.