”Det har varit ett fantastiskt läsprojekt att arbeta med”

Jenny Nilsson, förskollärare på Mellanvångens förskola, berättar hur hennes avdelning har arbetat med Förskolebarnens litteraturpris

I januari 2019 bestämde sig personalen på avdelningen Leoparden på Mellanvångens förskola i Staffanstorps kommun att delta i Förskolebarnens litteraturpris.

Några av böckerna hade förskolan redan på deras förskolebibliotek men de flesta av böckerna var nya titlar för pedagogerna. Förskolans pedagoger valde därför att ta kontakt med Staffanstorps bibliotek. Barnbibliotekarien Evelina hjälpte till att ta fram de böcker från listan som passade för den åldersgruppen i barngruppen, 4-5 åringar. Allt som allt blev detta 20 böcker som blev tillgängliga för barnen på avdelningen. Under perioden så ingick förskoleområde norr/centrum ett avtal med Inläsningstjänst och fick tillgång till bokappen som inriktar sig till förskolebarn, Polyglutt. Detta gjorde att böckerna inte enbart fanns tillgängliga fysiskt utan även digitalt. Barnen kunde på så sätt lyssna på böckerna själva eller tillsammans med sina kompisar via appen och pedagogerna hade möjlighet att läsa böckerna för barnen genom att projicera bilderna på väggen.

Den första omröstningen avslutades den 17 mars och då fick barnen två röster var. Till tonerna av Vivaldis fyra årstider fick de en och en gå in i ett nedsläckt rum med en naturbild projicerad på väggen för att lägga två kaplastavar på två av sina favoritböcker. Varje barns röster antecknades och kaplastavarna togs bort för att barnen skulle kunna rösta anonymt och inte påverka varandra.

Efter första omröstningen fick Förskolebarnens litteraturpris fram fem finalistböcker. Personalen blev väldigt glada då den framröstade boken ”Hamstern är borta” av Andreas Palmaer och Ingela P. Arrhenius var en bok bland finalistböckerna. Övriga böcker var ”Drakeld”, ”Alla får åka med”, ”Minifakta om hajar” och ”Viktors nya tröja”. Dessa böcker arbetade personalen sedan med under en månads tid. Förskolan har arbetat med böckerna på många olika sätt. De har läst, tittat på bilderna, lyssnat, använt digital teknik, dramatiserat, ritat och haft boksamtal kring böckerna.

I den andra omröstningen som skedde i slutet av april fick barnen en röst var. Några barn på förskolan var lediga och sjuka under den sista röstningsveckan så det blev det både fysiska röster och sms-röster för att alla skulle vara delaktiga in i det sista. Det var väldigt jämnt mellan tre av finalistböckerna men den boken som vann var ”Viktors nya tröja” av Camilla Gunnarsson och Kelly Sallinen.

Omröstningen lämnades in till Förskolebarnens litteraturpris med den tillhörande motivering: Med pompa och ståt och till tonerna av Vivaldi la barnen sin röst i detta fantastiska initiativ. De barn som var sjuka eller lediga skickade in röster via sms, precis som på melodifestivalen. Det var spännande och så jämnt mellan finalisterna men till slut blev ”Viktors nya tröja” vinnare. Barnens motivering (barnens ord och meningar sammanfattad av de vuxna): Detta är vår favorit – man får göra och klä sig som man vill och vi ska inte reta någon som har sin favorittröja på sig.

Det har varit ett fantastiskt läsprojekt att arbeta med och personalen på Mellanvångens förskola ser att det har varit utvecklande både för barn och för pedagoger. Arbetslaget på avdelningen Leoparden har fått inspiration till nya böcker och hur de kan arbeta med dessa. Personalen hoppas att Förskolebarnens litteraturpris är något som Inläsningstjänst kommer fortsätta med och utifrån deras reflektioner och analyser från detta årets arbete så kan de utveckla projektet vidare.