Miljöprojekt tog eleverna till Spanien

Under två år deltar Hagalidskolan i ett miljöprojekt som heter “Shrink Your Ecological Footprint” tillsammans med fyra andra länder: Spanien, Polen, Tjeckien och Grekland. Vi kommer att besöka alla dessa länder under projektets gång och i april 2020 kommer lärare och elever från länderna till oss för utbyte av erfarenheter och goda exempel. Vi har precis kommit hem efter vår första resa till Spanien. 

Vi var tre lärare på Hagalidskolan som åkte på resan tillsammans med elever från skolan: Gabriela Petre Broman, Elin Sjöstrand, båda NO-lärare samt Lotta Persson, som undervisar i spanska och SO. Med oss på resan hade vi fem elever i åk 8: Ebba Ziegenfeldt, Felicia Kumlien, Ida Eriksson Gauffin, Christoffer Frimodig och Emil Gerdtsson. Vi har besökt en skola i Spanien, IESO Gabriel García Márques, som ligger i Tíetar, en liten ort ca 2 timmars bilkörning från Madrid, nära Portugal.

Syftet med vår resa var bland annat att arbeta med klimatsmarta hus och ta del av andra länders arbete med detta. Innan vi reste iväg fick eleverna jobba med isolering. Eleverna fick bygga två hus, ett som var isolerat och ett som inte var isolerat. De fick fundera ut varför isolering i hus är viktigt ur ett miljöperspektiv. 

Under resan fick eleverna utbyta sina kunskaper med elever från Grekland, Tjeckien, Polen och Spanien som hade gjort liknande arbete innan vi träffades. Eleverna presenterade sina arbete för varande och berättade vad de lärt sig. 

På plats i Spanien fick eleverna jobba vidare med ämnet genom att utföra tester på olika hus för att testa deras värmekapacitet. Detta utfördes i internationella grupper. Eleverna fick även tillverka delar till hus som exempelvis tegelstenar och takplattor samt en hel del studiebesök för att fördjupa sina kunskaper ännu mer. 

Huvudsyftet med resan var framförallt att eleverna skulle vidga sina vyer och utbyta kunskaper som vi har med oss från olika delar av världen med andra samt att få lära sig av varandra och uppleva allas olika förutsättningar i vardagen. 

Våra aktiviteter dokumenterades kontinuerligt på en hemsida som Spanien som projektkoordinatorer ansvarar för:

https://www.shrinkyourecologicalfootprint.com 

Erasmus+ projekt är finansierade av EU-kommissionen. Vi ansökte redan i januari 2019 och fick besked i juli att projektet godkändes och finansierades. 

Det vi tar med oss hem från resan är framför allt det varma välkomnande vi fick från vuxna och ungdomar, vi har blivit omhändertagna från morgon till kväll. Borgmästaren har tagit emot oss alla på rådhuset, berättat om hur folk lever, vad de odlar och vilka utvecklingsplaner de har för det lilla samhället, Tíetar. 

Under resans gång har vi fått besöka flera historiska platser: den gamla staden Trujillo, UNESCO-skyddade staden Cáceres, medeltida byn Villanueva de la Vera. Vi har tittat på hur man byggde förr, med funktion i fokus snarare än design, olika våningar för olika behov, hur man samlade in vattnet till hela staden innan vattenledningar fanns. Vi har fått berättat hur man utnyttjade naturen på bästa sätt.