Digitala möten

Den pågående pandemin har gjort att vi inom skolans värld har fått tänka nytt och tänka om kring våra mötesformer. Digitaliseringen har därmed fått ta större plats vilket har skapat nya mötesformer som vi tror kommer bli bestående. 

Vi på Mellanvångsskolan har valt att hålla våra utvecklingssamtal digitalt. Detta kändes från början läskigt då det för en del är okänd och oprövad mark. Är man inte förtrogen med verktygen är det inte helt lätt att kasta sig ut i något okänt, framförallt inte i samband med att man ska träffa föräldrar. Oron för att inte få igång mötena eller för att nätverket skulle strula var från början stor. Vi är nu klara med majoriteten av samtalen och feedbacken har varit otroligt positiv, både från pedagoger och föräldrar. Pedagogerna upplever att utvecklingssamtalen håller en högre kvalitet och är betydligt mer effektiva. Föräldrarna uppskattar tillgängligheten, att kunna koppla upp sig på sin arbetsplats eller hemifrån har varit mycket uppskattat. 

Inför kommande föräldramöten valde vi i årskurs sex att även hålla vårt föräldramöte digitalt. Alternativet var att annars samlas utomhus och där hade vi svårt att se hur vi skulle lyckas med att nåt ut med information till alla. 

Inför mötet skickade vi ut en länk till alla föräldrar där de lätt och smidigt kunde ansluta sig till vårt Google Meet möte. Inför mötet hade vi gjort en rörlig presentation som föräldrarna kunde följa i google meet via den smidiga funktionen att dela sin skrivbordsvy. För att det inte skulle bli rörigt valde vi att alla skulle stänga av sina mikrofoner. Under mötet kunde föräldrarna istället ställa sina frågor i chatten vilket fungerade väldigt bra. Inför mötet hade vi bestämt med som skulle säga vad och vem som skulle hålla koll i chatten på så sätt blev mötet strukturerat och risken för att missa någon fråga minimal.

Både vi pedagoger och föräldrarna tyckte att detta var en otroligt smidig mötesform. Vi hade betydligt högre deltagande jämfört med vad vi brukar ha vilket är en oerhörd vinst. En annan stor vinst är effektiviteten som den digitala formen bidrar till, mötet svävar inte iväg från agendan.

 

Några tips till er som planerar att hålla digitala möten: 

  • En delad vy bidrar till att åhörarna lättare kan hänga med i mötets agenda, tänk på att allt du gör på din skärm visas för åhörarna.
  • Starta med en informationsslide som åhörarna ser direkt när de kommer in så behöver ni bland annat inte repetera vikten av att stänga av mikrofonen flertalet gånger.
  • Där är alltid en del eftersläntare, man måste då klicka mellan google meet och sin presentation för att acceptera anslutning. Därför är det viktigt att planera vad första mötespunkten ska vara.

Vi rekommenderar starkt fler pedagoger att testa detta och tror att detta är ett steg i rätt riktning för att få skolan att hänga med i den föränderliga värld vi lever i. 


Sara Allard
Mellanvångsskolan