Föreläsning skola 6 oktober – när mallen inte stämmer