Att starta upp projekt med eTwinning

Anna Nordén och Helena Lantz Johansson delar med sig av sina erfarenheter kring att starta upp ett arbete inom eTwinning, en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Läs mer

eTwinningprojekt – Kvinnors historia under 1900-talet

Försteläraren Johanna Gullberg på Baldersskolan har startat ett eTwinning-projekt tillsammans med en dansk lärare där eleverna ska titta på kvinnors historia under 1900-talet. Eleverna ska få jämföra hur många kvinnor och män det finns i historieböckerna, vilka kvinnor som nämns och i vilket sammanhang. De ska även utifrån ett nutidsperspektiv titta på hur fördelningen av män och kvinnor ser ut i våra medier idag.

Läs mer

eTwinningseminarium i Helsingfors den 31 aug-2 sep 2017

eTwinning är en samarbetsyta för lärare i Europa. Genom eTwinning kan lärare skapa ett samarbete kring ett projekt med en klass och kollega någonstans i Europa. Kommunikationen sker via en digital plattform.
Linda Örtman och Eva Lagerlöf var på konferens i Helsingfors för att lära sig mer.

Läs mer