Quizlet – ett verktyg för effektivt lärande

Förmågan att lära är en mycket viktig kompetens i dagens samhälle och att dela upp sitt övande vid flera tillfällen med jämna mellanrum är en av de bästa strategierna. Quizlet är ett utmärkt verktyg för denna träning.

Läs mer

IntoWords – Talsyntes och ordprediktion

Sedan årsskiftet har alla elever i Staffanstorp tillgång till verktyget IntoWords. IntoWords är en talsyntes och ordprediktion som fungerar på alla enheter som eleverna använder i skolan, det spelar alltså ingen roll om du sitter med en PC, Mac eller iPad. Det här ger ökad tillgänglighet för alla.

Läs mer