Struktur, eller hur?

Hur kan vi få eleverna att utveckla sitt skrivande av faktatexter? Vår roll som lärare är att ge eleverna väglett stöd i sitt skrivande och därför har vi under vårterminen arbetat enligt Adrienne Gears modell i våra treor.

Läs mer

Nordplus ger nya perspektiv på undervisningen

På Stanstorpsskolan har vi påbörjat ett projekt för få autentiska mottagare till elevernas arbete, samt ge elever och pedagoger upplevelser och nya perspektiv. Vi hoppas få stipendier för att elever och lärare ska få möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska ländernas kultur, levnadssätt, normer, språk och natur, med mera.

Läs mer

Reflektioner kring lärande och grit

Begreppet ”grit” tycks vara på väg att revolutionera vår syn på inlärning. Det kan ungefär översättas med ”djävlar anamma”, ”gry” eller ”driv” och det handlar om att hålla fast vid ett långsiktigt mål och inte ge upp vid motgångar. Kan jag som lärare påverka?

Läs mer

Alla på snö

Nu är sportlovet här och kommunens fjärdeklassare är väl rustade för att slänga sig ut i pisterna efter att värmt upp på Vallåsen den 26 januari. Det var första gången Staffanstorps kommun deltog i Svenska skidförbundets landsomfattande projekt ”Alla på snö”.

Läs mer

Bookis – Att skriva för riktiga mottagare

Kan verkligen vem som helst i hela världen läsa min bok? Till och med i Afrika?

Läs mer

Zombies på Hagalidskolan

Under höstterminen har niorna på Hagalidskolan arbetat med temat Walking Dead med sin lärare Carina Cassten. Inspirerade av tv-serien och serieböckerna tog de sig an en rolig och spännande uppgift.

Läs mer