Wow! ”Livet i skolan” blev Årets webbstjärna!

Bäst av alla tusentals bidrag i Webbstjärnan 2018! Vi gratulerar Hagalidskolan till vinsten för årets webbstjärna. De tog även hem första pris i kategorin ”Högstadiet”.

Läs mer

Checklistor – ett verktyg som synliggör elevers lärande

Susanne Elg Appelros, förstelärare på Uppåkraskolan, har tagit fasta på att arbeta med checklistor. Listor med krav som ska vara uppfyllda av eleven före inlämning. Den kan antingen kontrolleras av eleven själv eller användas för kamratbedömning.

Läs mer

Att undervisa om Förintelsens minnesplatser för en generation som inte var där

Johanna Gullberg och Linda Manfredsson, lärare på Baldersskolan, har gått kursen “Historiografi och Förintelsens minnesplatser” vid Göteborgs Universitet. Den lyfter hur man som pedagog undervisar om förintelsen och dess minnesplatser. Följ med lärarna på deras resa till Polen och ta del av deras reflektioner och insikter.

Läs mer

Flerstämmig undervisning i förskolan

Fundif, Flerstämmig undervisning i förskola, drivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Under tre och ett halvt år kommer förskollärare, förskolechefer och ansvariga på förvaltningsnivå att arbeta tillsammans med forskare för att utveckla förutsättningarna för de yngre barnens kunskapsutveckling. Den 25-26 april träffades ca 300 entusiastiska förskollärare i Stockholm för att gemensamt starta upp programmet.

Läs mer

Projekt för ökad nyfikenhet och lust att musicera

Barn på Önsvala förskola deltar i ett musikprojekt i samarbete med Staffanstorps Musikskola. Syftet med projektet är att väcka nyfikenhet och lust till eget musicerande och att ge förskolepersonal möjlighet till fortbildning både i rytmik och barns röster för att själva kunna fortsätta med musik på en mer medveten nivå.

Läs mer

Att starta upp projekt med eTwinning

Anna Nordén och Helena Lantz Johansson delar med sig av sina erfarenheter kring att starta upp ett arbete inom eTwinning, en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Läs mer