Projekt för ökad nyfikenhet och lust att musicera

Barn på Önsvala förskola deltar i ett musikprojekt i samarbete med Staffanstorps Musikskola. Syftet med projektet är att väcka nyfikenhet och lust till eget musicerande och att ge förskolepersonal möjlighet till fortbildning både i rytmik och barns röster för att själva kunna fortsätta med musik på en mer medveten nivå.

Läs mer

Att starta upp projekt med eTwinning

Anna Nordén och Helena Lantz Johansson delar med sig av sina erfarenheter kring att starta upp ett arbete inom eTwinning, en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa.

Läs mer

Satsning för ökad kvalitet i idrottsundervisningen

På Stanstorpsskolan har man ökat kvaliteten på undervisningen genom att ha två idrottslärare på en lektion per klass och vecka. Eleverna har fått mer lärartid, samt större möjlighet för feedback och formativt arbete.

Läs mer

Arbetsro och arbetsenergi – Del 3

Mette Borge Rundqwist beskriver, i sista inlägget av tre, sitt arbete med kooperativt lärande med beskrivningar av övningar och konkreta exempel i olika ämnen.

Läs mer

Arbetsro och arbetsenergi – Del 2

Mette Borge Rundqwist berättar vidare om hur de bygger förtroende i arbetsgrupperna och lärparen när de arbetar med kooperativt lärande.

Läs mer

Arbetsro och arbetsenergi – Del 1

Vad är arbetsro? Är det tyst arbete eller är det en miljö som ger arbetsenergi? Mette Borge Rundqwist, förstelärare på Uppåkraskolan, berättar om hur kooperativt lärande har hjälpt eleverna att arbeta mer strukturerat tillsammans och på egen hand. Arbetetssättet har gett arbetsro i gruppen, som i sin tur lett till arbetsenergi. Inlägget är det första i en serie på tre stycken inlägg om kooperativt lärande.

Läs mer