Satsning för ökad kvalitet i idrottsundervisningen

På Stanstorpsskolan har man ökat kvaliteten på undervisningen genom att ha två idrottslärare på en lektion per klass och vecka. Eleverna har fått mer lärartid, samt större möjlighet för feedback och formativt arbete.

Läs mer

Arbetsro och arbetsenergi – Del 3

Mette Borge Rundqwist beskriver, i sista inlägget av tre, sitt arbete med kooperativt lärande med beskrivningar av övningar och konkreta exempel i olika ämnen.

Läs mer

Arbetsro och arbetsenergi – Del 2

Mette Borge Rundqwist berättar vidare om hur de bygger förtroende i arbetsgrupperna och lärparen när de arbetar med kooperativt lärande.

Läs mer

Arbetsro och arbetsenergi – Del 1

Vad är arbetsro? Är det tyst arbete eller är det en miljö som ger arbetsenergi? Mette Borge Rundqwist, förstelärare på Uppåkraskolan, berättar om hur kooperativt lärande har hjälpt eleverna att arbeta mer strukturerat tillsammans och på egen hand. Arbetetssättet har gett arbetsro i gruppen, som i sin tur lett till arbetsenergi. Inlägget är det första i en serie på tre stycken inlägg om kooperativt lärande.

Läs mer

Samarbete för varje elevs mångsidighet

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Därför tror jag mycket på ett nära samarbete med fritids och skola för att locka elever till ett lustfyllt lärande och samtidigt skapa förutsättningar för elever att nå en högre måluppfyllelse.

Läs mer

Inkluderande förhållningssätt i klassrummet

Vad i skolan kan förändras för att nå högre måluppfyllelse? Angela Engler resonerar kring begreppet inkludering och hur samarbete och gemenskap kan se ut i ett inkluderande klassrum. Värme, stöd och höga förväntningar på elever är några av ingredienserna.

Läs mer