Samarbete för varje elevs mångsidighet

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Därför tror jag mycket på ett nära samarbete med fritids och skola för att locka elever till ett lustfyllt lärande och samtidigt skapa förutsättningar för elever att nå en högre måluppfyllelse.

Läs mer

Inkluderande förhållningssätt i klassrummet

Vad i skolan kan förändras för att nå högre måluppfyllelse? Angela Engler resonerar kring begreppet inkludering och hur samarbete och gemenskap kan se ut i ett inkluderande klassrum. Värme, stöd och höga förväntningar på elever är några av ingredienserna.

Läs mer

Greta – En självklarhet för alla

Mellanvångsskolan tror på styrkan i de gemensamma upplevelserna och inleder varje läsår med värdegrundsdagar. Dagarna syftar till att eleverna ska stärka den sociala gemenskapen, samt förståelsen och respekten för varandra.

Läs mer

Programmera mera – programmeringsarbete i åk 1 och 3

Eleverna i åk 1 och 3 på Anneroskolan har använt ”kooperativt lärande” i både grupp och par när de arbetar med programmering. Eleverna är en fantastisk tillgång för varandra och hjälper varandra att lära. Inspireras av deras arbete med programmering, pass för pass.

Läs mer

Från slätt till fjäll – från union till självständighet

Elever och lärare i åk 5 på Stanstorpsskolan deltar i projektet ”Från slätt till fjäll, från union till självständighet” tillsammans med elever och lärare i Norge. Projektet ger eleverna autentiska mottagare till sina arbeten i svenska/norska och SO och de lär sig identifiera likheter och skillnader i geografi, historia, kultur och språk.

Läs mer

Inspirerande sommarfortbildning med SMaL

Vad är god undervisning i matematik och vad behöver matematiklärare kunna? Sinikka Lindgren och Camilla Rehov, förstelärare på Anneroskolan ger en sammanfattning av föreläsningar på Sveriges Matematiklärarförenings sommarkurs i Mullsjö.

Läs mer