Greta – En självklarhet för alla

Mellanvångsskolan tror på styrkan i de gemensamma upplevelserna och inleder varje läsår med värdegrundsdagar. Dagarna syftar till att eleverna ska stärka den sociala gemenskapen, samt förståelsen och respekten för varandra.

Läs mer

Programmera mera – programmeringsarbete i åk 1 och 3

Eleverna i åk 1 och 3 på Anneroskolan har använt ”kooperativt lärande” i både grupp och par när de arbetar med programmering. Eleverna är en fantastisk tillgång för varandra och hjälper varandra att lära. Inspireras av deras arbete med programmering, pass för pass.

Läs mer

Från slätt till fjäll – från union till självständighet

Elever och lärare i åk 5 på Stanstorpsskolan deltar i projektet ”Från slätt till fjäll, från union till självständighet” tillsammans med elever och lärare i Norge. Projektet ger eleverna autentiska mottagare till sina arbeten i svenska/norska och SO och de lär sig identifiera likheter och skillnader i geografi, historia, kultur och språk.

Läs mer

Inspirerande sommarfortbildning med SMaL

Vad är god undervisning i matematik och vad behöver matematiklärare kunna? Sinikka Lindgren och Camilla Rehov, förstelärare på Anneroskolan ger en sammanfattning av föreläsningar på Sveriges Matematiklärarförenings sommarkurs i Mullsjö.

Läs mer

InnoCarnival – Innovationsarbete och hållbar utveckling

Malmö kommun anordnar för tredje gången ett skolprojekt med olika samarbetspartners som ger elever i olika åldrar, från åk 6 och uppåt, kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling. Klass 6 på Tottarps skola inledde projektet med ett rollspel i Örtofta.

Läs mer

Den bästa musiken är den som blir av

Med digitala verktyg i musikundervisningen har alla elever en större möjlighet att ta del i musiklektionerna utifrån sina egna förutsättningar. Plötsligt öppnar sig nya vägar för att inspireras, hitta glädjen i musiken och vara en del i en gemenskap. Nu kan alla bli kompositörer.

Läs mer