InnoCarnival – Innovationsarbete och hållbar utveckling

Malmö kommun anordnar för tredje gången ett skolprojekt med olika samarbetspartners som ger elever i olika åldrar, från åk 6 och uppåt, kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling. Klass 6 på Tottarps skola inledde projektet med ett rollspel i Örtofta.

Läs mer

Den bästa musiken är den som blir av

Med digitala verktyg i musikundervisningen har alla elever en större möjlighet att ta del i musiklektionerna utifrån sina egna förutsättningar. Plötsligt öppnar sig nya vägar för att inspireras, hitta glädjen i musiken och vara en del i en gemenskap. Nu kan alla bli kompositörer.

Läs mer

Språk i slöjden och slöjd i språket

Annika Österlindh, textillärare och förstelärare på Baldersskolan, berättar om sitt medvetna arbete med språkutveckling i slöjdämnet.

Läs mer

eTwinningprojekt – Kvinnors historia under 1900-talet

Försteläraren Johanna Gullberg på Baldersskolan har startat ett eTwinning-projekt tillsammans med en dansk lärare där eleverna ska titta på kvinnors historia under 1900-talet. Eleverna ska få jämföra hur många kvinnor och män det finns i historieböckerna, vilka kvinnor som nämns och i vilket sammanhang. De ska även utifrån ett nutidsperspektiv titta på hur fördelningen av män och kvinnor ser ut i våra medier idag.

Läs mer

DRACON – Konsten att medvetandegöra sin roll i en grupp

Alla har vi blivit indelade i grupper där man förväntas samarbeta och alla har vi säkert stött på grupper som av olika anledningar inte fungerat. DRACON-programmet använder djursymboler för att göra elever medvetna om hur de som tredje part kan hjälpa till att trappa ner konflikter.

Läs mer

eTwinningseminarium i Helsingfors den 31 aug-2 sep 2017

eTwinning är en samarbetsyta för lärare i Europa. Genom eTwinning kan lärare skapa ett samarbete kring ett projekt med en klass och kollega någonstans i Europa. Kommunikationen sker via en digital plattform.
Linda Örtman och Eva Lagerlöf var på konferens i Helsingfors för att lära sig mer.

Läs mer