Språk i slöjden och slöjd i språket

Annika Österlindh, textillärare och förstelärare på Baldersskolan, berättar om sitt medvetna arbete med språkutveckling i slöjdämnet.

Läs mer

eTwinningprojekt – Kvinnors historia under 1900-talet

Försteläraren Johanna Gullberg på Baldersskolan har startat ett eTwinning-projekt tillsammans med en dansk lärare där eleverna ska titta på kvinnors historia under 1900-talet. Eleverna ska få jämföra hur många kvinnor och män det finns i historieböckerna, vilka kvinnor som nämns och i vilket sammanhang. De ska även utifrån ett nutidsperspektiv titta på hur fördelningen av män och kvinnor ser ut i våra medier idag.

Läs mer

DRACON – Konsten att medvetandegöra sin roll i en grupp

Alla har vi blivit indelade i grupper där man förväntas samarbeta och alla har vi säkert stött på grupper som av olika anledningar inte fungerat. DRACON-programmet använder djursymboler för att göra elever medvetna om hur de som tredje part kan hjälpa till att trappa ner konflikter.

Läs mer

eTwinningseminarium i Helsingfors den 31 aug-2 sep 2017

eTwinning är en samarbetsyta för lärare i Europa. Genom eTwinning kan lärare skapa ett samarbete kring ett projekt med en klass och kollega någonstans i Europa. Kommunikationen sker via en digital plattform.
Linda Örtman och Eva Lagerlöf var på konferens i Helsingfors för att lära sig mer.

Läs mer

Strawbees – Sugrör som rör sig

Strawbees är sugrör som du sätter ihop med plastkopplingar och på så sätt kan bygga egna kreationer. Till ditt bygge kan du sedan koppla en motor/robot som kan programmeras.

Läs mer

Skola för interaktionssamhället – Carl Heath

Personalen i grundskolan välkomnades till det nya läsåret med en föreläsning med Carl Heath.Temat för den här föreläsningen var ”Skola för interaktionssamhället”. Vi fick ta del av Carls tankar om digitaliseringen av samhället och hur vi i skolan behöver förhålla oss till den snabba utvecklingen.

Läs mer