Mediepedagogik på barnens villkor

Jag rekommenderar verkligen alla som arbetar i förskolan att läsa boken Mediepedagogik på barnens villkor. Den behandlar ikt och mediepedagogik från flera olika infallsvinklar och på olika nivåer, så här finns inspiration för såväl nybörjaren som för den erfarna.

Läs mer

Snälla dinosaurier och bubblande vulkaner

Barnen på Ryttarebyns förskola har arbetat projektinriktat med natur som gemensamt ämne, och på avdelningen Mustangen ledde detta vidare till ett arbete kring dinosaurier och vulkaner.

Läs mer

Väck fantasin med iPad och projektor

Jag har besökt en språkfestival för förskolan. Där hade några av Malmö förskoleförvaltnings pedagogiska utvecklare skapat en interaktiv miljö med hjälp av naturmaterial och projektioner. Jag fick goda exempel på att ikt inte handlar om att hitta appar som är pedagogiska, utan om att använda appar på ett pedagogiskt sätt.

Läs mer

PT – Personlig träning för ökad måluppfyllelse

Hur ska man på bästa sätt stötta de elever som behöver en extra push för ökad självkänsla och måluppfyllelse? Sedan höstterminen 2014 erbjuder speciallärare och specialpedagoger elever intensivundervisning i matematik, svenska och engelska. Man har döpt detta till personlig träning (PT), eftersom undervisningen är speciellt utformad efter elevens behov.

Läs mer

Inspirera till ökad skrivlust

Att väcka elevers intresse för att vilja skriva berättelser kan vara en utmaning. I åk 4 på Mellanvångsskolan skriver eleverna fantasyberättelser, i syfte att öka lusten att skriva. Läraren och skolbibliotekarien samarbetar, och med hjälp av Googles smidiga verktyg för skrivande och respons har eleverna blivit ännu mer taggade.

Läs mer

Att anpassa de nationella proven

Anpassningar av de nationella proven innebär en hel del utmaningar. Problemet är att man inte får anpassa proven på samma sätt som man gör vid alla andra bedömningstillfällen under året, framförallt för elever med dyslexi som inte får genomföra proven med rätt stöd och hjälpmedel.

Läs mer