Strawbees – Sugrör som rör sig

Strawbees är sugrör som du sätter ihop med plastkopplingar och på så sätt kan bygga egna kreationer. Till ditt bygge kan du sedan koppla en motor/robot som kan programmeras.

Läs mer

Skola för interaktionssamhället – Carl Heath

Personalen i grundskolan välkomnades till det nya läsåret med en föreläsning med Carl Heath.Temat för den här föreläsningen var ”Skola för interaktionssamhället”. Vi fick ta del av Carls tankar om digitaliseringen av samhället och hur vi i skolan behöver förhålla oss till den snabba utvecklingen.

Läs mer

Mediepedagogik på barnens villkor

Jag rekommenderar verkligen alla som arbetar i förskolan att läsa boken Mediepedagogik på barnens villkor. Den behandlar ikt och mediepedagogik från flera olika infallsvinklar och på olika nivåer, så här finns inspiration för såväl nybörjaren som för den erfarna.

Läs mer

Snälla dinosaurier och bubblande vulkaner

Barnen på Ryttarebyns förskola har arbetat projektinriktat med natur som gemensamt ämne, och på avdelningen Mustangen ledde detta vidare till ett arbete kring dinosaurier och vulkaner.

Läs mer

Väck fantasin med iPad och projektor

Jag har besökt en språkfestival för förskolan. Där hade några av Malmö förskoleförvaltnings pedagogiska utvecklare skapat en interaktiv miljö med hjälp av naturmaterial och projektioner. Jag fick goda exempel på att ikt inte handlar om att hitta appar som är pedagogiska, utan om att använda appar på ett pedagogiskt sätt.

Läs mer

PT – Personlig träning för ökad måluppfyllelse

Hur ska man på bästa sätt stötta de elever som behöver en extra push för ökad självkänsla och måluppfyllelse? Sedan höstterminen 2014 erbjuder speciallärare och specialpedagoger elever intensivundervisning i matematik, svenska och engelska. Man har döpt detta till personlig träning (PT), eftersom undervisningen är speciellt utformad efter elevens behov.

Läs mer