Inspirera till ökad skrivlust

Att väcka elevers intresse för att vilja skriva berättelser kan vara en utmaning. I åk 4 på Mellanvångsskolan skriver eleverna fantasyberättelser, i syfte att öka lusten att skriva. Läraren och skolbibliotekarien samarbetar, och med hjälp av Googles smidiga verktyg för skrivande och respons har eleverna blivit ännu mer taggade.

Läs mer

Att anpassa de nationella proven

Anpassningar av de nationella proven innebär en hel del utmaningar. Problemet är att man inte får anpassa proven på samma sätt som man gör vid alla andra bedömningstillfällen under året, framförallt för elever med dyslexi som inte får genomföra proven med rätt stöd och hjälpmedel.

Läs mer

Why should we pick you? – Scholarships till Killarney

Varje år får sex elever i Staffanstorp åka på en studieresa till vänorten Killarney på Irland. Där får de bo i familj, gå i skolan och delta i olika aktiviteter. Det är stor konkurrens om platserna. Eleverna får öva mycket i skolan inför den avslutande intervjun på engelska.

Läs mer

Projektinriktat arbete för delaktiga barn

Sedan ett år tillbaka arbetar pedagoger på Ryttarebyns förskola projektinriktat. Tidigare arbetade de ofta med teman som var vuxenstyrda, men med det nya arbetssättet blir barnen delaktiga och får ett inflytande på ett större sätt.

Läs mer

Flerspråkighet och utmaningar inom språk, läs och skriv

Hur stöttar vi nyanlända elever i skolan? Anna Nordén och Zandra Sjöström sammanfattar en utbildning kring flerspråkighet och utmaningar inom språk, läs och skriv.

Läs mer

Struktur och förståelse – viktiga komponenter i matematikundervisningen

För att elever ska lyckas, och känna sig lyckade, behöver vi skapa förtroendefulla relationer och ge eleverna struktur, förståelse och variera undervisningen.

Läs mer