Why should we pick you? – Scholarships till Killarney

Varje år får sex elever i Staffanstorp åka på en studieresa till vänorten Killarney på Irland. Där får de bo i familj, gå i skolan och delta i olika aktiviteter. Det är stor konkurrens om platserna. Eleverna får öva mycket i skolan inför den avslutande intervjun på engelska.

Läs mer

Projektinriktat arbete för delaktiga barn

Sedan ett år tillbaka arbetar pedagoger på Ryttarebyns förskola projektinriktat. Tidigare arbetade de ofta med teman som var vuxenstyrda, men med det nya arbetssättet blir barnen delaktiga och får ett inflytande på ett större sätt.

Läs mer

Flerspråkighet och utmaningar inom språk, läs och skriv

Hur stöttar vi nyanlända elever i skolan? Anna Nordén och Zandra Sjöström sammanfattar en utbildning kring flerspråkighet och utmaningar inom språk, läs och skriv.

Läs mer

Struktur och förståelse – viktiga komponenter i matematikundervisningen

För att elever ska lyckas, och känna sig lyckade, behöver vi skapa förtroendefulla relationer och ge eleverna struktur, förståelse och variera undervisningen.

Läs mer

Utvecklande, konkret arbete med Next Generation Science Standards

Nästa generation behöver mycket kunskap om hur saker och ting är uppbyggda. Hur gör vi på vår skola för att konkretisera, visualisera och visa eleverna så att de verkligen förstår och utvecklar sin kunskap för scienceämnena?

Läs mer

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Samtliga lärare på Uppåkraskolan använder en av Skolverkets moduler för att utveckla sin digitala kompetens. Utbudet av digitala verktyg inte lätt att överblicka, men med hjälp av modulens innehåll och dess uppgifter är förhoppningen att man kan arbeta mer strukturerat med sin utveckling.

Läs mer