Utvecklande, konkret arbete med Next Generation Science Standards

Nästa generation behöver mycket kunskap om hur saker och ting är uppbyggda. Hur gör vi på vår skola för att konkretisera, visualisera och visa eleverna så att de verkligen förstår och utvecklar sin kunskap för scienceämnena?

Läs mer

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Samtliga lärare på Uppåkraskolan använder en av Skolverkets moduler för att utveckla sin digitala kompetens. Utbudet av digitala verktyg inte lätt att överblicka, men med hjälp av modulens innehåll och dess uppgifter är förhoppningen att man kan arbeta mer strukturerat med sin utveckling.

Läs mer

Måltidspedagogik skapar medvetna barn

Mat ska upplevas med alla sinnen. Det tycker i alla fall pedagogerna på Önsvala förskola. De arbetar med måltidspedagogik enligt Saperemetoden. Mat inte bara ska smakas utan även tittas på, kännas på, luktas på och lyssnas på.

Läs mer

Nyhetsbruset i skolan

Hur kan man använda mediernas nyhetsbrus till att vidga elevernas omvärldsförståelse i en demokratiseringsprocess? Och hur når jag eleverna när mycket av deras uppmärksamhet i högstadieåldern upptas av selfies, kompisar och utseende?

Läs mer

Quizlet – ett verktyg för effektivt lärande

Förmågan att lära är en mycket viktig kompetens i dagens samhälle och att dela upp sitt övande vid flera tillfällen med jämna mellanrum är en av de bästa strategierna. Quizlet är ett utmärkt verktyg för denna träning.

Läs mer

Stärkt digital kompetens – för alla

Senast den 1 juli 2018 ska arbetet med att ge eleverna ökad digital kompetens vara på plats! Alla som arbetar i och med skolan behöver hjälpas åt: politiker, förvaltning, skolledare, lärare och skolbibliotekarier. Vi har sammanställt regeringens ändringar i styrdokumenten och Skolverkets insatser kring kompetensutveckling, för att försöka ge en bra bild av vad som behöver göras.

Läs mer