Måltidspedagogik skapar medvetna barn

Mat ska upplevas med alla sinnen. Det tycker i alla fall pedagogerna på Önsvala förskola. De arbetar med måltidspedagogik enligt Saperemetoden. Mat inte bara ska smakas utan även tittas på, kännas på, luktas på och lyssnas på.

Läs mer

Nyhetsbruset i skolan

Hur kan man använda mediernas nyhetsbrus till att vidga elevernas omvärldsförståelse i en demokratiseringsprocess? Och hur når jag eleverna när mycket av deras uppmärksamhet i högstadieåldern upptas av selfies, kompisar och utseende?

Läs mer

Quizlet – ett verktyg för effektivt lärande

Förmågan att lära är en mycket viktig kompetens i dagens samhälle och att dela upp sitt övande vid flera tillfällen med jämna mellanrum är en av de bästa strategierna. Quizlet är ett utmärkt verktyg för denna träning.

Läs mer

Stärkt digital kompetens – för alla

Senast den 1 juli 2018 ska arbetet med att ge eleverna ökad digital kompetens vara på plats! Alla som arbetar i och med skolan behöver hjälpas åt: politiker, förvaltning, skolledare, lärare och skolbibliotekarier. Vi har sammanställt regeringens ändringar i styrdokumenten och Skolverkets insatser kring kompetensutveckling, för att försöka ge en bra bild av vad som behöver göras.

Läs mer

Att utveckla texter med hjälp av kamratrespons

Kamratrespons ger texter ett fylligare och mer intressant innehåll. Eleverna är läranderesurser för varandra och tränar på att ge varandra feedback som leder arbetet med texterna framåt.

Läs mer

Hjärngympa – pulshöjande aktiviteter för bättre lärande

Hjärngympa är ett projekt på Stanstorpsskolan som går ut på att två av skolans klasser får två extra rörelsepass innan den ordinarie skoldagen börjar, både för en bättre hälsa, men främst för att öka inlärningsförmågan.

Läs mer