Att utveckla texter med hjälp av kamratrespons

Kamratrespons ger texter ett fylligare och mer intressant innehåll. Eleverna är läranderesurser för varandra och tränar på att ge varandra feedback som leder arbetet med texterna framåt.

Läs mer

Hjärngympa – pulshöjande aktiviteter för bättre lärande

Hjärngympa är ett projekt på Stanstorpsskolan som går ut på att två av skolans klasser får två extra rörelsepass innan den ordinarie skoldagen börjar, både för en bättre hälsa, men främst för att öka inlärningsförmågan.

Läs mer

Röda tråden – samarbetsform mellan skola och fritidshem

Röda tråden är en samarbetsform mellan skola och fritidshem för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, och skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Läs mer

Kamratbanor tränar förmågan att samarbeta

Kamratbanor är ett koncept från äventyrspedagogiken där förmågan att samarbeta står i centrum. Barnen tränar även motorik, kommunikation och problemlösning.

Läs mer

Tala som TED – I have a dream

En av de viktigaste rollerna jag har som lärare är att ge mina elever modet att våga tala och stå upp för sina åsikter. Med inspiration från bland annat ”Tala som TED” arbetar vi med ett projekt där mina niondeklassare arbetar med att skriva och hålla personliga tal.

Läs mer

Mer problemlösning i matematik

Många av mina elever saknade bra strategier för att lösa flerstegsuppgifter i matematik. Hur skulle de få utmaningar, utveckla sin matematiska medvetenhet och bidra till varandras lärande?

Läs mer