Vad är viktigt för det som är viktigt?

De kommunala förskolorna i Staffanstorps kommun har beviljats statsbidrag för deltagande i Skolverkets Läslyft för förskolan. De som står för handledningen är våra noga utvalda handledare, drivande och duktiga förskollärare, med ett stort engagemang och en vilja att höja kvaliteten för barnen i Staffanstorps kommun.

Läs mer

eTwinningseminarium i Helsingfors den 31 aug-2 sep 2017

eTwinning är en samarbetsyta för lärare i Europa. Genom eTwinning kan lärare skapa ett samarbete kring ett projekt med en klass och kollega någonstans i Europa. Kommunikationen sker via en digital plattform.
Linda Örtman och Eva Lagerlöf var på konferens i Helsingfors för att lära sig mer.

Läs mer

Skolledarutbildning med fokus på digitalisering (Träff 2)

Skolledarutbildningen med fokus på digitalisering fortsatte den 29 september. Dagens tema var ”Tillgänglig lärmiljö och varierad undervisning”.

Läs mer

Skolledarutbildning med fokus på digitalisering (Träff 1)

I Staffanstorp väntar vi med spänning på Skolverkets insats ”Att leda skolutvecklingsprocesser med fokus på digitalisering”, men redan nu påbörjar vi en utbildning i egen regi. Den 1 september var det första tillfället av fyra under hösten då skolledarna i förskolan och grundskolan träffades för en gemensam utbildning.

Läs mer