Skolledarutbildning med fokus på digitalisering (Träff 2)

Skolledarutbildningen med fokus på digitalisering fortsatte den 29 september. Dagens tema var ”Tillgänglig lärmiljö och varierad undervisning”.

Läs mer

Skolledarutbildning med fokus på digitalisering (Träff 1)

I Staffanstorp väntar vi med spänning på Skolverkets insats ”Att leda skolutvecklingsprocesser med fokus på digitalisering”, men redan nu påbörjar vi en utbildning i egen regi. Den 1 september var det första tillfället av fyra under hösten då skolledarna i förskolan och grundskolan träffades för en gemensam utbildning.

Läs mer