Etik på internet

I love internet

Barn och ungdomar spenderar mer och mer tid på nätet och i sociala medier. Det mesta som sker där är positivt, men det är också en arena för kränkningar och hot.

Det är viktigt att vi i skolan bemöter det här på ett seriöst sätt och framför allt arbetar förebyggande. Eleverna behöver veta vilka rättigheter och skyldigheter de har även på nätet. Det här är något som behöver ske på vardaglig basis och att man hanterar det när det kommer upp.

Här hittar du en del av det material som finns för att arbeta med de här frågorna.

I love internet

Jag <3 internet

Det här är ett material utgivet av Statens Medieråd i samarbete med en rad andra myndigheter, bl a Barnombudsmannen, Polisen och Datainspektionen.

MedJag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online” får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag. Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial.

Det finns i två versioner: en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Båda behandlar en rad komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag som t ex:

  • Hur är man en bra kompis på nätet?
  • Var går gränsen för vad som är acceptabelt att lägga ut på nätet?
  • Vad säger lagen och vad händer om man gör något olagligt på nätet?

Är det sant?

Är det sant? är en serie från UR som handlar främst om källkritik, men tar även upp relaterade ämnen, t ex nätmobbning.

Riktar sig till årskurs 4-6.

Mediekompass- vett och etikett på nätet

Mediekompass (fd Tidningen i skolan) har gjort lektionsförslag om vett och etikett på nätet. Användbart och lätt att anpassa efter ålder och just den grupp som du arbetar med.

 No Hate

No Hate

Statens medieråd har tagit fram en kampanj mot näthat som heter No Hate. Till kampanjen hör även ett ganska digert metodmaterial. I materialet finns podar att lyssna på, diskussionsfrågor, trycksaker att ladda ner mm.

Här finns även material som riktar sig direkt till föräldrar.

Materialet innehåller såväl vardagsetik som juridik.

Nätprat- trygg på nätet

Telenor har tagit fram en kortlek med frågor att använda när man diskuterar nätvanor med barn och ungdomar. Frågorna handlar om internetvanor, källkritik, näthat mm.

Kortleken finns att beställa eller hämtas i butikerna. Det finns också en digital version här.

Frågorna är uppdelade för olika åldersgrupper.

 

MIK för mig

Statens Medieråd har också gjort en sida som heter MIK för mig. MIK står för media- och informationskompetens.

Där finns färdiga lektionsplaneringar och utbildningspaket. De kan användas i sin helhet eller plockas godbitar ifrån. De har också med kopplingar till LGR -11.

Avsnittet innehåller följande övningar:

  1. Var går gränsen? Om vad som är lagligt.
  2. Vad är okej? Om kränkningar på nätet.
  3. Måste du veta vem jag är? Om anonymitet.
  4. Att våga där men inte här! Om tonen på nätet.

Materialet riktar sig främst till högstadiet men kan även användas i lägre åldrar.

civilkurage

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen har tagit fram en hel del material om vad som är okej på nätet.

Ungas integritet på nätet

Vad får man säga på nätet?

Motverka nätmobbing- råd till dig som vuxen

Surfa lugnt

Surfa lugnt är en hemsida framtagen av ett flertal myndigheter och organisationer som arbetar med barn och ungdomar. Dess syfte är att höja skolans och vuxnas kunskaper om barn och ungas vardag på nätet. Här finns bl a råd och tips samt läromaterial. Ett bra ställe att botanisera runt.

Kränkt.se

Datainspektionen har tagit fram en sida för dig som blivit kränkt på nätet, kränkt.se. Där kan du se vilka lagar och regler som gäller och vad du kan göra om du blivit kränkt.

Hoppa till navigering