IKT och digitala verktyg

Skolans huvuduppdrag är att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt förbereda dem väl för att leva och verka i samhället. Barn och ungdomar av idag växer upp i ett mycket mer komplext samhälle än vad tidigare generationer har gjort, där digitala verktyg för att skapa nätverk, kommunicera, producera och hämta information är en naturlig del av vardagen. Denna informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är en stor, viktig och integrerad del i deras liv.

För att utveckla digital kompetens krävs digital teknik, men digitaliseringen av skolan är inget självändamål. Det handlar inte i första hand om teknik, utan om skolutveckling i takt med samhällsutvecklingen. Forskning visar tydligt att lärandet förbättras med hjälp av digitala verktyg och resurser om det används på rätt sätt.

Vår vision är att Staffanstorps förskolor och skolor skall vara förebilder i användningen av IKT för lärande, samarbete, lek och skapande.

Förvaltningen ska driva och möjliggöra utveckling i kommunens förskolor och skolor. Förvaltningen ska också stödja verksamheterna att ständigt utveckla sitt vardagsarbete tillsammans med våra barn och elever. För detta arbete finns centrala samordnande funktioner i form av IKT-strateg, IKT-pedagog och systemförvaltare som ansvarar för pedagogiska och administrativa IKT-frågor.

Teknisk support hanteras av Servicedesk
Telefon: 010-177 27 00
E-post: SE-Service-Support@tele2.com

Hoppa till navigering