IntoWords

IntoWords är en talsyntes och ett skrivstöd som används dels som tillägg i webbläsaren Chrome och dels som app i iPad. När du använder iPad så rekommenderas att du använder funktionen Intowords tangentbord i de skrivverktyg som du brukar använda. Förutom när du vill ha tryckt text uppläst av iPad. Då ska du använda OCR-funktionen i appen.

Nedan hittar du några filmer som visar hur du använder verktyget.

 

IntoWords på dator

Hur du hämtar tillägget.

 

Hur du sedan loggar in.

 

Så här använder du IntoWords för uppläsning av text.

 

Så här använder du skrivstödet i IntoWords.

 

Om du är Admin på din skola så kan du lägga till och ta bort konton. 

IntoWords på iPad

Hur du kommer igång med appen samt hur du får text uppläst från tryckt material.

 

Hur du använder IntoWords tangentbord på iPad

 

Hoppa till navigering