Manual till Blockly

Blockly är en app där du genom blockprogrammering kan styra roboten Dash. Du hittar den i Selfservice på en DEP:ad iPad.

Du hittar manualen som pdf här.

Blockly manual

Hoppa till navigering