MDM – Systemet som styr iPads och Macar

MDM-systemet som styr iPads och Macar underlättar hantering av de digitala enheterna, samt appinköp i förskolorna och skolorna. (MDM står för Mobile Device Management.)

MDM – Bild lånad av iSchool Initiative, med tillstånd.

iPads och appinköp hanteras centralt

Alla iPads sköts från MDM-systemet och inköp och distribution av appar sköts centralt från Utbildningskontoret. Arbete pågår för att Macarna ska hanteras på samma sätt.

Appar hämtas via Self Service

För att en iPad ska kunna användas i systemet måste den först genomgå en process där den blir ”enhetsregistrerad”. För att få en iPad att bli enhetsregistrerad måste den först fabriksåterställas.

När en iPad har blivit enhetsregistrerad finns appen Self Service på den. Via den kan personal och elever hämta kostnadsfria appar. Förvaltningen uppdaterar fortlöpande listan över kostnadsfria appar på sin webbplats. Personal kan och får använda Apple-ID för att ladda ner andra appar som de har behov av. Elever kan inte använda Apple-ID på sina iPads, och de får därmed inte heller ladda ner appar utanför Self Service.

Hämta alla appar i appen Self Service

Att beställa betalappar

Vill personal använda betalappar till sina elevers eller förskolebarns iPads kontaktar man sin IKT-resurs på skolan/förskolan, som i sin tur gör en beställning via ett formulär till systemförvaltaren på Utbildningsförvaltningen. Där måste man ange vilka iPads man önskar ha licenserna på, och kostnaden måste vara avstämd med skolledaren. När apparna har laddats ner hittar man dem i appen Self Service på önskade iPads. Köper man minst 20 licenser av en app får man ofta 50% rabatt på priset.

Manual för fabriksåterställning och enhetsregistrering av iPads

För att få en iPad att bli enhetsregistrerad måste den fabriksåterställas.

Mycket viktigt att veta: All information på en iPad försvinner när man fabriksåterställer den. Den information man är rädd om måste alltså sparas undan, på t.ex. Google Drive, innan fabriksåterställningen.

Manual för att fabriksåterställa iPads och göra dem enhetsregisterade (pdf)

Ingen idé att stjäla iPads och Macar

En stor fördel med enhetshantering är att iPads och Macar inte längre blir stöldbegärliga. De går nämligen inte att använda när de är rapporterade stulna, och det är endast Servicedesk som kan låsa upp dem.

 

Hoppa till navigering