Studiestöd på modersmål i Inläsningstjänst

Studiestödet är en del av Inläsningstjänst och man når det från deras sida https://www.inlasningstjanst.se/studiestod.html

Studiestöd på modersmål finns tillgängligt på arabiska, somaliska, dari och tigrinja.

Så här skriver Inläsningstjänst själva om tjänsten:

Studiestödsmaterial i ljudboksform

Materialet är kopplat till svenska läromedel. Det riktar sig till elever som är nyanlända eller endast har nybörjarkunskaper i svenska. Lärobokstexten på svenska varvas med en studiehandledning på elevens modersmål.

Utmärkt komplement med positiva effekter

När tiden med studiehandledare eller modersmålslärare är begränsad kan studiestödet ge eleven ökade möjligheter. Ämneskunskaperna utvecklas och fördjupas och det blir enklare att nå skolans kunskapsmål. Modersmålet stärks och viktigast av allt – det svenska språket utvecklas.

Underlättar elevens väg till kunskap

Studiehandledaren klargör textens budskap och innehåll. Eleven får en förförståelse av vad stycket handlar om innan det blir dags att lyssna på den svenska inläsningen. Svåra ord och begrepp förklaras och det blir enklare att hänga med i undervisningen.

Inläsningstjänst

Vi vill också passa på att slå ett slag för tjänsten Inläsningstjänst där läromedel finns inlästa att lyssna på. Du kan lyssna antingen via webbläsare på dator eller via app i iPad eller telefon. Oavsett vilken spelare du väljer så finns möjlighet att ändra läshastighet, göra bokmärken mm. Appen finns både till iPhone/iPad och Android.

Hoppa till navigering