Karriärtjänster

Förstelärare är en karriärtjänst som riktar sig till särskilt yrkesskickliga lärare. Förstelärarna i kommunen ingår i ett nätverk som träffas tre gånger per termin. Då diskuteras pedagogiska frågor för att utveckla likvärdigheten och öka kännedomen om verksamheterna i kommunen.

Förstelärarna ska vara särskilt kvalificerade för undervisning och de ska kunna anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat.

Fokus i tjänsterna ska ligga på det pedagogiska hantverket och ska generera inspirerande undervisningssituationer och goda exempel, särskilt utifrån förstelärarens special­områden.

Vidare är avsikten att skapa goda förutsättningar för samarbete inom och mellan skolor och kollegor, samt att tid läggs på det som verkligen ger resultat.

Staffanstorps kommun har idag 35 förstelärare.

 

Vad krävs för ett uppdrag som förstelärare?

Skolverkets krav:

 • lärarlegitimation
 • minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • de ska huvudsakligen undervisa

Kommunens förstelärare ska dessutom:

 • uppvisa en stor förmåga att skapa lust att lära
 • ha en hög relationell kompetens
 • skapa och visa nyfikenhet och lust till utveckling
 • visa prov på förmåga till tvärvetenskaplighet i lärandet
 • förstå vikten av tidsenliga lärverktyg i undervisningen
 • visa förståelse för vikten av att ta hjälp av andras kompetenser
 • ha en tillsvidaretjänst i kommunen

Utöver detta ska de vara tydliga ledare med stort engagemang för att motivera andra att nå gemensamma mål. De ska kontinuerligt utvärdera, analysera och utveckla sin undervisning samt ha lätt för att kommunicera med både elever och personal.

Kollegialt lärande

För att sprida goda exempel på undervisning och för att kunna inspirera kollegiet ska förstelärarna i Staffanstorps kommun:

 • delta i pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan
 • delta i nätverk för förstelärare såväl internt som externt
 • bidra med kunskaper på konferenser och utvecklingsdagar
 • bidra med information till en gemensam blogg på kommunens webbsida
 • öppna dörren till sitt klassrum för den som önskar ta del av förstelärarens undervisningsmetoder

Försteläraruppdraget definieras tillsammans med de som får tjänsterna och är föränderligt över tid.

Mer information och kontaktuppgifter

Arbetet med förstelärare leds av rektor på varje skola tillsammans med utvecklingsledare Johan Lindblad, tel 046-251219.

Hoppa till navigering