Anneroskolan

Den lilla skolan med de stora möjligheterna!

Anneroskolan ska vara en plats:
Där man känner sig välkommen och trygg. Där man har mod att vara den man är, där man blir accepterad och där olikheter är en tillgång. Där man vågar berätta, där någon lyssnar och där man blir sedd. Där engagemang och möjligheter finns. Där kunskap och lärande står i centrum..

Hoppa till navigering