Camilla Rehov

Hej!

Det är jag som är Camilla Rehov och jag är förstelärare på Anneroskolan i Staffanstorp. Jag är legitimerad lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen för årskurserna 1-7 samt naturorienterande ämnen och matematik för årskurserna 1-3.  På Anneroskolan är jag nu klasslärare i åk 1. Jag har arbetat som lärare länge och tycker fortfarande att det är lika inspirerande och utvecklande!

Denna termin har jag en alldeles ny klass och det är alltid spännande. Det är oerhört viktigt för mig att skapa bra relationer i skolan. Mötena med mina elever är det som sporrar och ger mig inspiration. Det är i dessa möten vi tillsammans kan utvecklas och lära. Jag strävar efter att möta alla på sin nivå. Nyfikenhet och lust att lära är en central del i skolan.

Det är viktigt att vara en tydlig ledare och ha ett öppet klassrumsklimat där det är tillåtet att göra fel och lära sig av sina misstag. Alla ska komma till tals i klassrummet och våga säga vad de tänker och tycker. Det är spännande och en tillgång att alla är olika.

Jag tycker det är viktigt att både skriva för hand och att skriva på iPad. Eleverna behöver den motoriska kopplingen till bokstäverna genom att skriva för hand. Arbetet med att t ex parvis skriva på iPad är språkutvecklande då eleverna kommunicerar med varandra genom att diskutera innehåll och struktur i texten. Texterna blir tydliga att läsa och lätta att redigera.  När eleverna skriver texter är det viktigt att de har en mottagare till sina texter. Då upplever de uppgiften meningsfull. Detta läsår deltar jag i en utbildning gällande STL- att skriva sig till lärande, vilket känns mycket spännande.

Läroplanen har nu fått ett tillägg att vi ska arbeta med programmering i skolan och det kommer jag att arbeta med under läsåret genom att eleverna får programmera bee-bots och blue-bots samt så småningom arbeta i code.org.

Eleverna ska veta vad de ska lära sig och hur de kan utvecklas. Jag är tydlig med målen inför olika arbetsområden så att eleverna vet vad som förväntas av dem. Det är också viktigt att ha höga förväntningar på alla så att de kan utvecklas optimalt.

Hoppa till navigering