Camilla Rehov

Hej!

Mitt namn är Camilla Rehov och jag är legitimerad lärare samt förstelärare på Anneroskolan i Staffanstorp. Jag har arbetat som lärare sedan 1996 och tycker fortfarande att det är lika inspirerande och utvecklande!

Smart är inte något du är- det är något du blir. Och du blir smart genom att läsa, skriva, prata, lyssna och undersöka: genom att TÄNKA!” (Stephanie Harvey, International Reading association Conference, Atlanta 2008)

Jag tycker att ovanstående citat visar vad som är viktigt i skolan och att det är en aktiv process att lära sig nya saker. Hur märks då min inställning till undervisning i klassrummet?

Först gäller det att väcka nyfikenhet och lust att lära hos eleverna vilket jag gärna gör genom att dramatisera, ställa frågor, se film eller lyssna på musik. Vi använder sedan olika kooperativa strukturer för att få alla att delta aktivt och utveckla sitt språk. Alla ska komma till tals i klassrummet och våga säga vad de tänker och tycker. Det är viktigt att skapa bra relationer och ha ett öppet klassrumsklimat där det är tillåtet att göra fel och lära sig av sina misstag.

Innan vi startar ett arbetsområde är det viktig att sätta mål och ha en genomtänkt struktur för arbetet. Eleverna ska veta vad de ska lära sig och hur de kan utvecklas. Jag har redan före arbetet med eleverna startar bestämt vilka stödstrukturer, modeller, checklistor, begrepp, ord och bildstöd vi ska använda. Under arbetet läser och skriver vi gemensamma samt enskilda texter. Stödstrukturer är ett bra hjälpmedel för att lära sig hur olika texter ska byggas upp samt vilka ord och begrepp som passar till just den sortens text. När vi arbetar tillsammans och skapar modeller för hur eleverna kan utföra sina uppgifter har de större möjligheter att lyckas med sina arbeten.

Eleverna behöver göra arbetsuppgifter vid flera tillfällen för att befästa nya kunskaper och därför bygger vi hela tiden vidare på de arbeten och strukturer vi använt tidigare. De behöver lära sig att det krävs träning och uthållighet för att klara nya moment samt känna en tillfredställelse av att lyckas.

Vi skriver både för hand och med digitala verktyg. De texter vi ska bearbeta mer ingående skrivs med de digitala verktygen för att det ska vara enkelt att redigera. När eleverna skriver texter är det viktigt att de har en mottagare till sina texter för då blir uppgiften mer meningsfull.

Det är även viktigt att utvärdera arbetsområdet för att sedan bestämma hur man ska arbeta vidare. Utvärderingen är grunden till nästa arbete.

I min undervisning försöker jag alltså se till att vi har bra strukturer för att läsa, skriva, prata, lyssna och undersöka både tillsammans och enskilt för att utvecklas.

Hoppa till navigering